تارنمای خبری امرداد

گزینش هموندان انجمن اولیا و مربیان دبستان دینیاری

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه‌ی دینیاری در سال تحصیلی 1401-1400 با رعایت شیوه‌نامه‌ی بهداشتی برگزار شد.

شماری از خانواده‌های دانش‌آموزان در راستای یاری‌رسانی به پیشرفت فعالیت‌های آموزش و پرورش و گسترش پیوند خانه و مدرسه، دو نهاد بنیادین و کارآمد در پرورش فرزندان و آینده‌سازان هازمان، شنبه 17 مهرماه 1400 خورشیدی در  برگزاری انتخابات و تشكیل انجمن اولیا و مربیان دبستان دینیاری شرکت کردند تا هماهنگ و همسو برای کارآیی و پویایی این آموزشگاه زرتشتی بکوشند و در دستیابی به آرمان آموزش و پرورش فرزندان همکاری کنند.
با شمارش آرا، ۵ هموند اصلی انجمن اولیا و مربیان بدین گونه گزینش شد:

نام و نام خانوادگی
 تعداد آرا
شبنم خسروی
۴۶
کیوان فرودی
۳۲
فرنوش مژگانی
۳۰
کیارش کرمانیان
۲۹
فرانک باستانی
۲۵

و بهنوش گشتاسبی و بهمن گشتاسبی نیز به عنوان هموندان جانشین (علی البدل) برگزیده شدند.

فرتور از مدرسه دینیاری است.

4090

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید