تارنمای خبری امرداد

برگزاری آیین گهنبار ایاثرم‌گاه در اینستاگرام پویندگاه راه اشا

آیین گهنبار چهره ایاثرم‌گاه با سرایش واژ سپند اوستا و سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان 24 مهرماه در اینستاگرام پویندگان راه اشا برخط برگزار می‌شود.

پیرو آگاهی‌رسانی گروه آموزشی پژوهشی پویندگان راه اشا، آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار از ساعت 16 با خوانش هومن فروهری، واژ سپند اوستا، اوستای دسترو گاه هاون آفرینگان گهنبار، آفرینگان دهمان، کرده سروش، همازور دهمان وَهان و برساد آغاز  می‌‌شود و سپس با سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان درباره‌ی «گهنبار چهره ایاثرم، آفرینش گیاهان، پاسداشت پوشش گیاهی کره زمین، جهان‌بینی مزدیسنی» به پایان می‌رسد.

دوستداران فرهنگ و آیین ایران‌زمین می‌توانند، در گاه اَزیرَن روز انارام ایزد و مهر ماه برابر با شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ خورشیدی و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی ساعت 16 به زمان ایران، با برنامه‌های آیین گهنبار در اینستاگرام پویندگان راه اشا به نشانی https://www.instagram.com/pouyandegan.rah.asha/ همراه شوند.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید