لوگو امرداد

همه چیز درباره‌ موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

موبد اردشیر خورشیدیان، زاده‌ی تیرماه 1325 خورشیدی، در محله‌ی دستوران شهر یزد، چشم به جهان گشود. پدر وی روانشاد موبد هرمزدیار پور موبد اردشیر و سلطان‌بانو خورشیدیان، کارمند بانک ملی و از هموندان انجمن موبدان یزد بود. مادر وی، بانو، دُخت موبد اردشیر و دولت‌خانم شهزادی، از نخستین بانوان یزد بود که در سال 1314 خورشیدی دیپلم گرفت و مدیر دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد شد. موبد خورشیدیان سال 1356 با بانو سیمین نعیمی، پیوند زناشویی بست و فرزندانشان به نام‌های  آزیتا، آرش و نازنین هستند.

موبد خورشیدیان در خانواده‌ای فرهیخته رشد کرد

پدر و مادر موبد خورشیدیان، موبد و موبدزاده، دین‌دار و دین‌یار و درس‌خوانده بودند. آنها به کیش زرتشتی پای‌بند و به میهن و هم‌میهنان از هر تیره و باوری، مهر می‌ورزیدند. و هماره کوشش داشتند که فرزندانشان را از کودکی با تاریخ گذشته ایران و جهان، به ویژه آنچه که بر زرتشتیان در درازای تاریخ رفته است، آشنا کنند. روانشاد پدر موبد اردشیر خورشیدیان، دوستدار فلسفه و ستاره‌شناسی بود. و به این دانش ها آگاهی داشت. روانشاد مادر موبد خورشیدیان با دیگر بانوان خانواده با هوشمندی، آیین‌ها را گرامی می‌داشت و در راستای درک دانسته‌های دین مزدیسنی و باورهای سپندینه‌ در پشت آیین‌های دینی زرتشتیان و ملی ایرانیان کوشا بود. روانشاد پدر موبد خورشیدیان پیوسته با فرزندان خود به ویژه موبد اردشیر، که پسر بزرگ خانواده است، به گفت‌ و شنود و پرسش و پاسخ می‌گذراند و می‌کوشید که اندیشه‌ی فرزندان را به تکاپو وادارد و انسانیت و اخلاق نیکو بیاموزاند و فرزندانی «کنش‌گر و کنش‌ساز» به هازمان بسپارد. پدر ومادر خانواده می‌کوشیدند، تا فرزندانشان را دین‌دار و دین‌یار، میهن دوست، کوشا و با غیرت بار بیاورند، به فرزندان فروتنی آموزند و خودخواه و جزم‌اندیش، متعصب بار نیاورند. پدر خانواده از اوان کودکی فرزندانش را به شرکت در کنش‌های مردمی، هموندی در سازمان جوانان زرتشتی، شرکت در گروه‌های هنری گوناگون و ورزشی و آموزش مدیریت کارهای مردمی، تشویق و راهنمایی می کرد. پدر اینگونه فرزندان را پرورش می‌داد تا آنان در آینده در زندگانی ریسک‌پذیر باشند و اندیشه‌های نو در اندازند و در خدمت خلق کوشند، همه‌ی باورها را برپایه‌ی آخرین دانش روز به چالش کشند و ذهن کاوشگر و پرسشگر داشته باشند.

یادی از روزگار کودکی

هنگامی که اردشیر خورشیدیان در پایه‌ی چهارم یا پنجم دبستان درس می‌خواند، به کوشش روانشاد پدر وی و برخی دیگر ازهموندان هیات‌مدیره‌ی سازمان جوانان زرتشتی، همچون روانشادان پریبرز نسیمی، شهریار خدایاری، با هزینه‌ی روانشاد دکتر اسفندیار یگانگی، بزرگ نیک‌اندیش زمانه، تالار بزرگی در مکان سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد ساخته و گشایش یافت. وی به همراه برادر و دیگر نوجوانان و جوانان زرتشتی، در نمایش‌نامه‌هایی که به مربی‌گری روانشادان آقای وزیری و گاهی آقای مفیدی که از هنرمندان برجسته‌ی یزد بودند، مدیریت می‌شد، بازی می‌کرد. اجرای نمایش‌ها، سرودن پیش پرده‌ها، ایراد سخنرانی، تهیه نوشتار برای ماهنامه‌ی داخلی و دیگر کارهای هنری، در رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان، بسیار مفید و کارساز بود.

کارآیی انجمن موبدان یزد در بازدارندگی آیین‌های بی‌بنیان

روان‌شاد هرمزدیار، پدر موبد اردشیر خورشیدیان، با همراهی موبد بزرگ، روانشاد رستم آذرگشسب و دیگرموبدان آن زمان همچون روانشادان: بهمن اهورایی، وفادار فیروزبخت، سروش شهزادی، مهربان فروهر،ازهموندان هیات‌مدیره‌ی آن زمان انجمن موبدان یزد بودند. در آن زمان روانشاد ارباب سهراب کیانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد بود. روانشاد میرزا سروش لهراسب، مدیریت دبستان‌های پسرانه و دخترانه مارکار یزد را بر دوش داشت. چون انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان یزد و دیگر سران هازمان زرتشتی، سخت با یکدیگر همازور بودند و یکدیگر را پشتیبانی می‌کردند. انجمن موبدان یزد، توانست بسیاری از آیین‌هایی که در گذر زمان از بنیاد و ریشه‌ی خود دور شده بود را از آلودگی‌ پاک کند. برخلاف اصول دین زرتشتی که قربانی کردن را ناروا دانسته است، در آن زمان گوسفندان را بسیار ناپسند به دور پیرانگاه و نیایشگاه می‌چرخانیدند و قربانی می‌کردند. برگزاری آیین پنجه در میانه‌ی تابستان نمونه‌ای دیگر از آیین‌هایی است که درگذر زمان، از بنیان خود دور شده بود. زرتشتیان به شوند (:دلیل) دشواری‌ها و کمبودهای مادی و معنوی که داشتند، گرفتن کبیسه را فراموش کرده بودند. از این رو آیین پنجه را در میانه‌ی تابستان برگزار می‌کردند. و از این دست آیین‌ها که از بنیاد خویش دور شده بود، با وَچَر(فتوای) انجمن موبدان یزد و با همکاری دیگر سران و ارگان‌های زرتشتی، به ریشه و بنیان دینی خود بازگشت. قربانی کردن در پیرانگاه‌ها و نیایش‌گاه‌ها، بازداشته شد. سالنمای زرتشتیان، به گاه‌شمار درست و دانش‌ورانه‌ی چند هزارسال پیش که مایه‌ی بالندگی و سربلندی نه تنها زرتشتیان که همه ایرانیان است، بازگردانیده شد.

موبدزاده به جایگاه موبدی می‌رسد

موبد خورشیدیان همچون دیگر جوانان زرتشتی، از کودکی دین‌دار و دین‌یار و پایبند به اصول دین پرورش یافته بود. هرگاه یکی از همکلاسی‌ها، یا یکی از آموزگاران غیرزرتشتی، از روی نااگاهی یا بداندیشی، گفتاری ناسازگار درباره‌ی دین، آیین و فرهنگ زرتشت می‌گفت، در برابر آنها می‌ایستاد و با آنها برخورد و گفت‌وگو می‌کرد. هرچند این بی پروایی، پیامد‌هایی نیز به دنبال داشت. ولی این خود انگیزه‌ای بود برای به چالش کشیدن ذهن و باورها و ایستادگی در برابرناراستان. وی با پرس‌وجو از بزرگترها و بیشتر خواندن و پژوهش، پاسخی به ندانسته‌‌های خود پیدا می‌کرد و تا رسیدن به پاسخی درست و خردمندانه از کاوش دست نمی‌کشید.

پس از گرفتن دیپلم برای دنبال کردن آموزش و فراگیری دانش پزشکی به ناچار از یزد، به اصفهان کوچ کرد. وی هموند انجمن زرتشتیان اصفهان شد. ولی ناگزیر در دانشگاه با دانشجویانی با اندیشه و دیدگاه‌های‌ گوناگون آشنا می‌شد. که باورهای گذشته و آموزش‌های دینی وی را به چالش می‌کشید. در این زمان بود که به خواندن فلسفه مانند فلسفه ذهن، عقل، اخلاق و اقتصاد در جهان‌بینی فیلسوفانی همچون، افلاطون، ارسطو تا دکارت، هگل، ماکیاول، مارکس و ژآن پل سارتر وغیره رو آورد. خواندن فلسفه، وی را به نکته‌بینی و اندیشیدن بیشتر تشویق می‌کرد و به خردگرایی گرایش بیشتری پیدا کرد. هرچند نتوانست به بن‌پایه‌ی باورهای وی آسیب بزند. ولی به هرحال روز به روز دین گریزتر می‌شد. در پی این عقل‌گرایی افراطی، برآن شد که هرچه را عقل او نمی‌پذیرد، یاوه ارزیابی کند.

موبد اردشیر، درنشست‌های انجمن موبدان تهران که آن زمان در خیابان فردوسی برپا می‌شد، همکاری می‌کرد. وی از سال 1364 خورشیدی تا جایی که شدنی بود، دوش به دوش پدر خود، روانشاد موبد هرمزدیار خورشیدیان که از هموندان این انجمن مینوی بود را در برگزاری آیین‌ها همراهی می‌کرد. پدر موبد خورشیدیان، یسنا‌خوانی را از روی خط دین‌دبیره روان می‌سرایید، به آموزش و تربیت موبدان جوان‌تر می‌کوشید و آیین یسنا‌خوانی و واج‌یشت را در نخستین روز چهره‌های گهنبار درمکان یشت‌خانه آتشکده‌ی تهران برگزار می‌کرد و مراسم نوزوتی را انجام می‌داد و موبد اردشیر در همه‌ی آیین‌ها شرکت می کرد. با این همه، موبد اردشیر خورشیدیان، وارون دوران کودکی، به سختی علمی شده بود، باورها را تنها برپایه‌ی خرد به چالش می‌کشید. تا این که نزدیک به سال 1366روانشادان پدر و مادر وی، با پشتکاری که در دکتر اردشیر خورشیدیان می‌دیدند. با آگاهی به این که فرزندشان با به راه انداختن مطب چشم پزشکی، توانایی سرپرستی و سر و سامان دادن به خانواده را دارد، برآن شدند، وی را که موبدزاده است، همانند دیگر موبدزادگان با گذراندن دوره‌های بایسته زیرنگرو سرپرستی انجمن موبدان تهران به خویشکاری (:وظیفه‌ی) دینی و فرهنگی در جایگاه موبدی برسانند، تا با شناخت بن پایه‌های دین، آیین و فرهنگ زرتشتی بتواند برپایه آخرین دانش روز، نگاه‌بانی کند.

وی نخست، در برابر خواسته‌ی خانواده ایستاد. ولی پس از گذشت چند گاهی، همدلی خود را ابراز کرد. گام نخست را با فراگیری اوستاخوانی و یسناخوانی با خط دین دبیره، نزد پدر آغاز کرد. یافتن چیستی‌های فلسفی کیش زرتشتی را نزد موبدان بزرگ زمانه، روانشادان، موبد فیروز و اردشیر آذرگشسب و موبد رستم شهزادی پی گرفت. در این هنگام چون کار در رشته تخصصی چشم‌پزشکی را پیشگام برهمه کارهای دیگر می‌دانست، هرگز نمی‌خواست تا فراگیری دانش موبدی، دانش‌اندوزی در رشته تخصصی‌اش را زیر پرتوی خود ببرد.

از سویی، دوره‌ی دانشجویی زمینه‌ای برای آشنایی وی با جهان‌بینی‌های گوناگون چپ و راست شده بود. او آموخته بود که پژوهش‌های خود را برپایه‌ی خرد دانا و پویا نهادینه کند. تا با آوای درونی (وجدان) بیدار و هوشیار، بتواند پاسدار ساختار هازمان آدمی باشد. این آموخته‌ها، وی را در فراگیری و به چالش کشیدن دانش دین مزدیسنی، آورده‌ی پیام‌آور ایرانی اشو زرتشت، کیش و فرهنگ زرتشتی که از سوی موبدان و بخردان، در درازای تاریخ چند هزار ساله‌ی هازمان کهن زرتشتیان، شکل گرفته و سازماندهی شده بود، بسیار علاقه مند، رهنمون و کارساز شد.

فراگیری دانش دینی موبد اردشیر، نزدیک به ده سال به درازا کشید. سال 1375آمادگی خود رادر گذرانیدن آزمون‌های انجمن موبدان تهران که در آن زمان فرنشینی آن را روانشاد موبد فیروز آذرگشسب بردوش داشت، به آگاهی رساند و پس از پیروزی در آزمون‌های پایانی، اجازه یافت که با پوشش موبدی که نماد نگاهبانی آگاهانه و باورمندانه از نهاد دین و فرهنگ زرتشتی است. در آیینی ویژه، دانش‌آموختگی دینی را جشن بگیرد، به این آیین «نوزوت» می‌گویند که موبدزاده به جایگاه «موبدی» می‌رسد.

موبد خورشیدیان از آن پس نیز هموندی در انجمن موبدان تهران را پی گرفت و به سفارش موبد بزرگ، روانشاد موبد شهزادی، پسین پنجشنبه‌ها، درآتشکده‌ی تهران وپس از آن در سازمان فروهر، به پرسش‌های پژوهشگران، پاسخ می‌داد. هنگامی که روانشاد موبد دکترجهانگیر اشیدری، فرنشین انجمن موبدان تهران را به دوش گرفت، در کلاس «دین‌وفرهنگ زرتشتی» که در مکان سازمان فروهر تشکیل می‌شد،« جهان‌بینی اشوزرتشت» را به دانش پژوهان، آموزش می‌داد.

پس از درگذشت روانشاد موبد دکتر جهانگیر اشیدری، با گزینش هیات‌مدیره‌ی آن زمان، از سال 1382 تاکنون در جایگاه هموند هیات‌مدیره و فرنشینی انجمن موبدان تهران، که بالاترین جایگاه پیشوای دین وفرهنگ زرتشتیان است، خدمت می‌کند. و سخت می‌کوشد که برپایه‌ی اساسنامه و قانون، از اصول دین و فرهنگ زرتشتی، نگاهبانی کند. از دین‌سازی و دین‌بازی دوری نماید و راهنمای پژوهشگران باشد.

کوشش در فراگیری دانش و خدمت به بیماران

موبد خورشیدیان، فراگیری دانش را از دبستان دینیاری یزد آغاز کرد. دوره‌ی نخست متوسطه‌ را در دبیرستان مارکار و دوره‌ی دوم را در دبیرستان ایرانشهر و کیخسروی در شهر یزد گذراند. وی به رشته‌‌ی ریاضی بیش از رشته طبیعی دلبستگی داشت. و از کودکی گرایش به فراگیری دانش مهندسی داشت، ولی با پافشاری پدر و موبد هرمزدیارموبد نامدار خورشیدیان که آن زمان دبیر شیمی سرشناس یزد بود، به فراگیری دانش در رشته‌ی پزشکی روی آورد. وی با شناختی که از توانایی خود به دست آورده بود، پس از دانش‌آموختگی در رشته‌ی پزشکی، برآن شد که رشته‌ی چشم پزشکی را که بیشتر رشته‌ی عملی، تحلیلی و محاسباتی است را برگزیند و دنبال کند. وی مدرک پزشکی عمومی خود را در سال 1353 خورشیدی از دانشگاه اصفهان گرفت. پس از گذراندن دوران سربازی و کارکردن در مناطق محروم کشور، در سال 1356 خورشیدی درآزمون رشته تخصصی چشم‌پزشکی پذیرفته شد. دکتر خورشیدیان بورد تخصصی در رشته‌ی بیماری‌ها و جراحی‌های چشم و پروانه‌ی کار در این رشته  را دراواخر سال 1359 گرفت. و از سال1360 در مطب خصوصی، بیمارستان آریا، مصطفی خمینی و مرکز جراحی فوق تخصصی ونک درتهران، به کار پرداخت. وی پیوسته کوشیده تا با گذراندن دوره‌های تکمیلی چشم‌پزشکی در داخل و یا خارج از ایران، از چشم‌پزشکان نام‌آور کشور و هازمان زرتشتی باشد. و به بیماران خدمت‌رسانی کند. دکتر خورشیدیان در سال 1365 پس از ارایه‌ی مدارک کافی و گذراندن مراحل لازم، رسما «عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا» شد.  و از آن پس برای فراگیری روش‌های نوین و پیشرفته در انجام جراحی‌های چشم  پیوسته پیشتاز بوده است.

ارایه روش نوین چشم پزشکی

دکتراردشیر خورشیدیان با تلاش و کوشش شبانه‌روزی، توانست سرمایه‌ای فراهم کند و سال 1375 با آرمان کارآفرینی و خدمت‌رسانی فوق تخصصی بیشتر و بهتر به هم‌میهنان، به امر پسندیده‌ی ساخت بیمارستان رو آورد. وی با همیاری دوستان و همکاران چشم‌پزشک خود، برای نخستین بار در بخش خصوصی، دستگاه لایزری تراش عینک برروی قرنیه چشم را وارد ایران کرد و از همان روزهای آغاز گشایش «مرکز جراحی چشم زمرد»، در مکان پشت حسینیه ارشاد، روش نوین جراحی چشم را به دیگر همکاران آموزش دادند. سپس با کمک مادی و معنوی شماری از همین همکاران چشم پزشک خود، توانست ساخت، آماده‌سازی و راه اندازی«مرکز فوق تخصصی چشم ونک» را در بزرگراه حقانی انجام دهد. وی هم‌اکنون در این مرکز فوق تخصصی، به بیماران، خدمت‌رسانی می‌کند. و در جایگاه معاون هیات‌مدیره، در مدیریت این مرکز فوق‌تخصصی همیاری می نماید.

وی از جمله چشم پزشکانی هست که سال 1382، روش بی‌حسی با قطره چکان و بدون نیاز به آمپول بی‌حس‌کننده یا بیهوشی و زدن بخیه، در کشور استرالیا آموخت و در کنگره چشم پزشکی ایران در مرکز جراحی چشم ونک، روش نوین «فیکو تاپیکال» را به روش زنده، به همکاران چشم ‌پزشک خود ارایه داد. پس از آن نیز با شرکت در کنگره‌های خارج از کشور، روش‌های نوین جراحی چشم را آموخته و در چند کنگره‌ی چشم‌ پزشکی، روش‌های نوین در گذاردن لنزهای چند کانونه را به روش زنده، به دیگر همکاران چشم‌پزشک خود آموزش داد.

دفاع از میهن؛ خدمت به جانبازان و خانواده‌ی جانباختگان جنگ

دکتر اردشیر خورشیدیان در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله‌‌ی عراق در برابر ایران، پنج بار به جبهه روانه شد و در دفاع مقدس شرکت کرد. وی در تهران نیز در بیمارستان مصطفی خمینی در خدمت جانبازان ارجمند و خانواده‌ی جانباختگان جنگ تحمیلی بود. در سال 1389، به پاس سی سال خدمت راستین به بیماران و نداشتن هیچگونه شکایت، درآیین ویژه و با‌شکوهی از دکتر خورشیدیان و شماری از همکاران ‌پزشک نیک‌اندیش، در سازمان نظام پزشکی، سپاسداری شد.

پیشنهاد، سرمایه گذاری گیتوی و مینوی در ساخت چند بیمارستان

دکتر خورشیدیان در سال 1382، به پیشنهاد شماری از دوستان خود، در ساخت چند بیمارستان دیگر همکاری کرد. ساخت، آماده‌سازی و راه‌اندازی «مرکز جراحی سهند» در خیابان شریعتی، از مشارکت وی بود. درسال 1385 ساخت بیمارستان بسیار بزرگتر200 تختخوابی به نام« تریتا»، نام کهن‌ترین پزشک ایرانی، در منطقه‌ی 22 تهران را آغاز کرد. سال 1392به نادرستی و پیمان شکنی مدیران شرکت‌ها، در ساخت و آماده‌سازی بیمارستان تریتا و پروژه‌های ساختمانی پی برد و همین مسئله، زمینه‌ی دادخواهی قضایی برای وی گردید.

دیدگاه موبد خورشیدیان درباره‌ی دین و آیین اشوزرتشت

«دین مزدیسنی که چند هزارسال پیش، اشوزرتشت، آن پیام‌های اهورایی را در«گاهان»، کتاب آسمانی زرتشتیان، بگونه چکامه‌های نغز و پرمغز، به جهانیان پیش‌کش کرد. سراسر کشف راستی‌هایی است که  خداوند هستی‌بخش ابردانا، برپایه قانون اشا، آفریده و در کل هستی در جریان می‌باشد که در 9 پایه دین زرتشتی فشرده شده است هرچند این سروده‌ها کهن است، ولی به هیچ روی کهنه نشده و برپایه‌ی واپسین دانش روز« رَزِشتیا، چیستیا، مزده داتیا (بهترین دانش مزدا داده)»، در دامنه‌ی دانش دین می باشد. و بیدارکننده‌ی آوای درونی (خرد و وجدان) آدمی و گسترش دهنده ی انسانیت و اخلاق نیکو است. چرا که اشوزرتشت دین را به چم (:مفهوم) « دیده‌ی دل و وجدان بیدار انسانی» می‌داند که اهورمزدا به انسان بخشایش کرده است. به باور اشوزرتشت، کار دین « وجدان‌پروری از راه خردورزی است». دین دار کسی است که از دانش خود، در جهت استقرار نیک ترین‌ها (اشم وهو) بهره‌گیری می کند. خوشبختی را درخوشبخت کردن دیگران می جوید. راستی‌جو و نیکی‌افزا بوده، دست گیر نیازمندان است. (یتااهو).

خویشکاری انجمن مغان، از زمان شکل‌گیری تا اکنون، نیز این بوده که نهاد دین مزدیسنی (گاتیک) را هوشیارانه نگاهبانی کنند. و فروع (هاتیک و داتیک) کیش زرتشتی را براساس اصول دین، اگر لازم بود، به روز نمایند. از این رو کیش زرتشتی، تنها ایدیولوژی در جهان می‌باشد که یک دین دارد و یک مذهب و از ساختن انسان‌های جزم‌اندیش و فرقه‌ساز و دین‌ساز و دین‌باز به شدت بی‌زار است. دینی است که بیش از این که به دنبال پیرو باشد، بدنبال فرهنگ، به معنای راستین واژه است. در کیش و آیین زرتشتی، همواره بخش دینی، که حقیقت دین مزدیسنی را تشکیل داده، «گاتیک» نامیده می‌شود، خودآگاه شدن و راه انسانی زیستن و با انجام اندیشه و گفتارو کردارنیک، فضای یکتایی ایجاد کردن به آرمان به خدای یکتا و بی همتا رسیدن را به آدمی می‌آموزد و کاملا از بخش فروع دین که شامل هاتیک (طریقت) و داتیک (شریعت) کیش (مذهب) زرتشتی است، که در انجمن مغان، تعریف و استاندارد شده است. و روش زرتشتی زیستن را به انسان ها می‌آموزد، جدا و به آسانی قابل تفکیک است. مانتره (سخنان اندیشه برانگیز روحانی) است، که مغزها را به کار می‌اندازد. انسان‌هایی «کنش‌گر و کنش‌ساز» می‌خواهد و می‌سازد و از انسان‌های«کنش‌پذیر و ساده‌اندیش» و«جزم‌اندیش و متعصب» به شدت بی‌زار است، چون می‌داند که انسان به سبب داشتن دو توانایی بی‌‌همانند خرد (منه) و وجدان (دینا) است که از دیگر موجودات برتری یافته است. آزادی پرسش کردن و با اندیشه‌ی روشن (مجهز شده به دانش کافی) به باورها نگریستن و آزادی انتخاب راه را از نخستین حقوق حقه‌ (خدادادی) همه انسان‌ها درجهان می‌داند. نه تنها حقوق طبیعی و خدادادی بشر را گرامی می‌دارد که حتا انسان‌ها را به پای‌بندی به حقوق دیگرجانداران و محیط زیست نیز تشویق می‌کند. چکیده‌ی گفتار اینکه، دین و آیین زرتشتی، برپایه‌ی واپسین دانش روز، به همه‌ی انسان‌ها از هر قوم و مرامی که باشند، احترام می‌گذارد و انسانیت و اخلاق نیکو می‌آموزد.» از این رو، اندیشمندان، پیام‌آورایرانی را « بنیانگذارحکمت نخستین» و« آموزگار اخلاق مدرن» می‌شناسند.

موبد خورشیدیان امیدواراست که با افزودن به پایه‌ی دانش دینی و فرهنگی خود، نه تنها از دین‌سازی و دین‌بازی دوری کند و در جایگاه عضو انجمن موبدان تهران، همچنان در خویشکاری دینی، فرهنگی، ملی و انسانی، خود برپایه اساسنامه و قانون رفتار کند و در برابر کسانی که دین زرتشتی را ابزاری برای پیشرفت آرمان‌های شخصی خود، به کار می‌گیرند و با گذاردن نوآوری‌های نادرست خلاف نهاد (اصول) دین، آشوب می‌کنند با تمام توان بایستد.

آثار موبد اردشیر خورشیدیان

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، دوران جوانی به کسب دانش و به چالش کشیدن تمام باورهایی که پیرامون وی طرح می‌شد، خو گرفته بود. وی نوشتارهایی برای ماهنامه‌ی دبستان و گاهی مجله هوخت، نگارش می‌کرد. گاه به دستور ناظم مدرسه، سخنرانی نیز می‌ کرد و نوشتارهای گوناگونی از ایشان در دوهفته نامه فرهنگی امرداد و درمجله‌ی وزین فروهربه چاپ رسیده است.

سال 1375 نخستین کتاب خود را به نام«نگرشی نو بر تخت جمشید» را به چاپ رساند که در آن اندیشه‌های موجود در هنرساختمان تخت‌جمشید (کاخ پارسه)، این اثر کم مانند جهانی، را به چالش می کشد و از دیدگاه‌های گوناگون مورد کنجکاوی قرار می‌دهد. این نوشتار به زبان انگلیسی نیز برگردان شده وسال 1382(2002میلادی ) به چاپ رسیده است. این نوشتار را دوباره در سال 1392 با یافته‌های تازه که پیرامون تخت‌جمشید به دست آورده بود، زیرفرنام «اندیشه در تخت‌جمشید » به چاپ رساند.

 _ سال 1384 بعد از شکل‌گیری کلاس دین و فرهنگ زرتشتی در سازمان فروهر، گفتاری را در کلاس جهان‌بینی اشوزرتشت به گونه‌ی جزوه به دانش‌پژوهان آموزش می‌داد که آنها را به نام « کتاب جهان بینی اشوزرتشت» به چاپ رساند. این نوشتار در سال 1387 به چاپ دوم رسید.

_ کتاب «پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان» که حاصل چندین سال پاسخ دادن، به پژوهشگران بود را برای نخستین باردر سال 1387به چاپ رساند. این کتاب درسال 1391 به چاپ دوم رسید. این کتاب به زبان انگلیسی نیز در دسترس دانش‌پژوهان است. امردادماه سال گذشته، پاسخ به پرسش‌هایی که در میزگردی در حسینه ارشاد تهران، به باشندگان داده بود و از سوی مسوولان حسینه ارشاد به گونه‌ی دفترچه‌ای به چاپ رسیده بود را در نسک «پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان» جدید سال 1396به چاپ رساند.

_ سال 1390، کتابی به نام « بن پایه‌های شناخت » را که کوشش دارد به گونه‌ای کارشناسانه، روش سوا کردن راست (حقایق و واقعیات) را از دروغ (توهم و خرافات) برپایه‌ی علوم عقلی، و روش ارزش‌گذاری در سوا کردن، «نیک را از بد» و انتخاب نیک‌ترین‌ها را برپایه‌ی نهاد وجدان هشیار و بیدار آدمی، به ویژه به جوانان بیاموزد، را به چاپ رساند که این نسک نیز به چاپ دوم رسید.

_ سال 1392 سخنرانی‌های گردآوری شده‌ی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در مجامع دینی، فرهنگی و میهنی در کتابی به نام «دهش فرهنگی یا لُرک مینوی» به چاپ رسید.

در این مدت برای چندی از پژوهشگران، همانند خانم ملکی‌ریزی در کتاب «زیبا‌شناسی رنگ در آیین‌های ایران باستان» و « دادگاه چم » به کوشش خانم علی‌پور، « زند گاهان» نوشته آقای دکتر شروین وکیلی و«کلام زرتشتی » نوشته آقای محمد رضاییان حق، پیش گفتار نوشته و رهنمون پژوهشگران بوده است. در این میان از سال 1384 پیرو درخواست وهمکاری فرنشین انجمن نوروژنتیک ایران، به ریشه‌های ژنتیک موجود در بخش‌هایی از اوستا به ویژه کتاب وندیداد که از سوی موبدان دوره‌ی ماد، نزدیک به 2600 سال پیش نوشته شده است، به پژوهش پرداخت که پس از چند سال پژوهش و واکاوی، سرانجام به کوشش خستگی‌ناپذیراستاد کریمی‌نژاد، ثابت کردند که تاریخچه‌ی زایش و ژنتیک درایران باستان، بسیار پیش‌تر از این که جهانیان بدانند که زن نیز دارای تخمک است و در تشکیل فرزند همانند مرد دخالت دارد، پی برده است. این پژوهش را در سال 1390 در کتابی به نام «ایران کهن زادگاه و گهواره دانش تولید مثل و ژنتیک» به چاپ رساندند. این حقیقت یک آگاهی ملی است، که دانستن و افتخار کردن به آن، برای همه‌ی ایرانیان بایسته است. این نوشتار در روزنامه اطلاعات شماره 25852 سالمه 31/ فروردین/1393 به آگاهی هم میهنان رسید و تاکنون سه بار چاپ شده و در اختیار پژوهشگران به ویژه پزشکان هم مهین قرار گرفته است.

موبد اردشیر، درباره‌ی اخلاق در اقتصاد می‌گوید: از زمانی که دریافتم که همه‌ی قانون‌های حاکم بر دادوستد کالا و خدمات که به دانش اقتصاد ویژه شده است، در دادوستد مینوی که اخلاق نامیده می‌شود، نیز حاکم می‌باشد. چگونگی شناخت این قوانین خدادادی جهان شمول، همواره یکسان، غیرقابل تغییر و دقیق، را به این آرمان بزرگ که «بتوانیم اخلاق اقتصادی که امروزه در جهان حاکم است را به اقتصاد اخلاقی تبدیل کنیم» به نگارش در آورده‌ام.

  موبد دکتر اردشیر خورشیدیان درباره‌ی نوشتارها و کتاب‌های خود می‌گوید : « کتاب‌های من، پژوهشگرانه و تحلیلی است و همگی این تحقیق‌ها و نوشتارها را نخست برای درک بیشتر و خشنودی ذهن کنجکاو خود نوشته‌ام پس از ده‌ها بار بازنگری در زمان کمی که داشته‌ام آنها را به گونه‌ی کتاب به چاپ رسانیده و در اختیار پژوهشگران به ویژه جوانان ارجمند قرار داده‌ام. هریک از این مفاهیم، جای کارکردن بسیار دارد که امیدوارم بتوانم با تکمیل کردن یک ‌به ‌یک آنها، این پژوهش‌ها را به دیگر اندیشمندان پیش‌کش کنم. همازور بیم و تنها همازور هما اشو بیم.»

 موبد دکتر اردشیر خورشیدیان سال 1332 خورشیدی

 موبد دکتر اردشیر خورشیدیان سال 1332 خورشیدی

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان - سال 1342 خورشیدی

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان – سال 1342 خورشیدی

جشن دانش‌آموختگی دکتر اردشیر خورشیدیان - سال 1355 خورشیدی

جشن دانش‌آموختگی دکتر اردشیر خورشیدیان – سال 1355 خورشیدی

نگاره خانوادگی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان - سال 1344 خورشیدی

نگاره خانوادگی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان – سال 1344 خورشیدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در آیین بزرگداشت کورش بزرگ - اصفهان سال 1350 خورشیدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در آیین بزرگداشت کورش بزرگ – اصفهان سال 1350 خورشیدی

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در راه پیرمهر ایزد اهرستان - سال 1341 خورشیدی

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در راه پیرمهر ایزد اهرستان – سال 1341 خورشیدی

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان - سربازی سال 1355 خورشیدی

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان – سربازی سال 1355 خورشیدی

نگاره از دوران سربازی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان - سال 1355 خورشیدی

نگاره از دوران سربازی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان – سال 1355 خورشیدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان - گشایش خانه‌ی زرتشتیان اصفهان سال 1350 خورشیدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان – گشایش خانه‌ی زرتشتیان اصفهان سال 1350 خورشیدی

جشن فارغ التحصیلی پزشکی دکتر اردشیر خورشیدیان در کنار هرمزدیار خورشیدیان. پدر، بانو شهزادی مادر-سال 1355 خورشیدی

جشن فارغ التحصیلی پزشکی دکتر اردشیر خورشیدیان در کنار هرمزدیار خورشیدیان. پدر، بانو شهزادی مادر-سال 1355 خورشیدی

آیین نوزوتی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان با باشندگی هرمزدیار خورشیدیان موبد کیخسرو موبد- موبد رستم شهزادی- موبد فیروز ادرگشسب- امردادماه سال 1375 خورشیدی

آیین نوزوتی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان با باشندگی هرمزدیار خورشیدیان موبد کیخسرو موبد- موبد رستم شهزادی- موبد فیروز ادرگشسب- امردادماه سال 1375 خورشیدی

پیوند همسری موبد دکتر اردشیر خورشیدیان با سیمین نعیمی-سال 1356 خورشیدی

پیوند همسری موبد دکتر اردشیر خورشیدیان با سیمین نعیمی-سال 1356خورشیدیفرتور خانوادگی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، سیمین نعیمی، همسر، آزیتا، آرش، نازنین فرزندان-سال 1368 خورشیدی

فرتور خانوادگی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، سیمین نعیمی، همسر، آزیتا، آرش، نازنین فرزندان-سال 1368 خورشیدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان با جامه‌ی موبدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان با جامه‌ی موبدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در تالار ایرج-سال زمستان 1397 خورشیدی

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در تالار ایرج-سال زمستان 1397 خورشیدی

دکترخورشیدیان درحال جراحی چشم-سال 1384 خورشیدی

دکترخورشیدیان درحال جراحی چشم-سال 1384 خورشیدی

آثار موبد اردشیر خورشیدیان:

1

2

3

4

5

6

7

1986

0256

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

28 پاسخ

 1. درود به بزرگمرد جامعه زرتشتیان جهان از تبار موبدان فرهیخته. امید که خداوند به شما زندگی و توان بسیار در ادامه خدمت را بدهد. پاینده و پیروز و سرفراز باشید.

 2. با بهترین درودها ، ایشان همیشه در کارهای خیر پیشقدم هستند ، برایشان ارزوی شادزیوی و دیرزیوی دارم . ایدون باد

 3. ایران زمین در درازای تاریخش هماره به بزرگ مردان اندیشمندی چون موبد دکتر اردشیر خورشیدیان نیازمند بوده است .

 4. ایران زمین در درازای تاریخش هماره به بزرگ مردان اندیشمندی چون موبد دکتر اردشیر خورشیدیان نیازمند بوده است .

 5. بهترین درودها را پيشکش آن موبد فرزانه می نمایم و آرزوی تندرستی و سربلندی برای جنابشان دارم. شاد باشيد .

 6. جامعه زرتشتی همواره قدر بزرگ مردانی مانند موبد دکتر خورشیدیان را میداند و بر خود میبالد.پایدار باشید

 7. بخوانید بارها و بارها بخوانید زندگی نامه این مرد بزرگ را.
  که مانند چراغی روشن است برای فرهنگ و فلسفه زرتشتی.و به راستی مانند اسم فامیلشان .خورشید تابناک است

 8. درود بر موبد فرزانه و راستین همواره سربلند وپایدار باشید به امید دادار پاک

 9. با درود به موبد دکتر خورشیدیان گرامی. همواره از اندیشه و گفتار و رفتار نیک او برخوردار بوده ایم و راهنمای نیکخواهی برای جامعه بوده اند. تندرستی و سربلندی افزون تر برایشان آرزو دارم.

 10. با درود به موبد دکتر خورشیدیان گرامی. همواره از اندیشه و گفتار و رفتار نیک او برخوردار بوده ایم و راهنمای نیکخواهی برای جامعه بوده اند. تندرستی و سربلندی افزون تر برایشان آرزو دارم.

 11. با درود و خسته نباشید: امیدوارم که ایشان( جناب موبد دکتر اردشیر خورشیدیان) همواره تندرست، شاد و پیروز و در خدمت به همکیشان و هموطنان موفق باشند. با دیدن عکس سال 1332 من را به یاد آنروزها و آن سالها انداخت که در دبستان دینیاری همکلاس بودیم. یادش به خیر پاینده و شاد و سربلند باشید.

 12. درود بر اندیشه نیک شما از شهر ساحلی رودسر درود میفرستم

 13. با درود به موبد دکتر خورشیدیان گرامی امیدوارم همیشه سربلند باشید و به راهتان ادامه دهید.

 14. موبد فیروزگری مهربان برای شما بزرگوار شادی و شادکامی و نیک فرجامی از اهورامزدا آرزو دارم.

 15. سلام. من کتاب پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان رو خوندم و خیلی لذت بردم امیدوارم همه بتونن بخونن عالی بود

 16. ممنون از مطالب خوبتون
  راهی برای ارتباط با آقای خورشیدیان یا کسی که بتونه منو راهنمایی بکنه هست؟؟؟

 17. با سلام .خدمت بزرگ مرد زرتشت ایران زمین حال حاضر .ای کاش ایران ما به اصل خود برگردد .قبل از اینکه .از دنیا برم .

 18. جناب فرزانه آقاي دكتر خورشيديان
  هميشه به شما ارادت داشتم و داشته ام و خواهم داشت
  هميشه سبز و برقرار باشيد??
  مايه غرور و افتخارمون هستيد
  و ممنون كه آيين هاي ميهني و ملي كشورمون رو حفظ كرديد
  پيشاپيش يلدا مبارك???
  ١٤٠٠/٩/٢٧

  بيمارتون افتخار ملكي (مسلمان)

 19. درود فراوان.
  همین بس و باعث افتخار که وجود چنین عزیزی، یادآور و تداوم دهنده آئین کهن مردمانی است که وحدانیت خدا را پیش از تاریخ و تا کنون به دوش میکشیند.
  ایکاش در دوران اجداد پیشین خود زندگی میکردم.
  شاد زی

 20. بسیار باسواد و متبحر هستند دستشان اعجاز می‌کند خدا حفظشان کند

 21. ما از زرتشتیان عزیز و خردمند جز خوبی چیز دیگری ندیدیم
  خدا نگهدارتان باشد ❤️
  چون با مطالعه از این آیین مقدس به آن علاقه مند شدم ❤️
  راه در جهان یکیست و آن راه راستیست
  درود بر شما ❤️

 22. درود بر ایرانیان پاک خوی
  من آرش زمانی متخلص به شیدا شاعر گمنامی هستم که مجموعه شعری 10000بیتی در قالب اشعار فردوسی و داستانی خیال انگیز از فرهنگ و سنت ایرانیان باستان و باورهای نیک آنها در دست تهیه دارم برای چاپ کتابم به صورت گسترده نیازمند شخصی دلسوز برای فرهنگ ایران می باشم تا بتوانم با این کتاب ادبیات فاخر ایران را بهتر به جهانیان بشناسانم در صورت حمایت می توانید با ایمیل بنده در تماس باشید [email protected]

 23. درود بر آقای دکتر خورشیدیان ، حدود سال ۸۴ لازک جهت اصلاح بینایی در مرکز چشم پزشکی ونک انجام دادم و بسیار از ایشان سپاسگزارم تندرستی و شادکامی و بهروزی را برای ایشان خواهانم

 24. درود و تحیت بر جناب دکتر خورشیدیان، علاقمند به مطالعه مباحث تاریخ پزشکی آیین زرتشت هستم در صورت امکان راهنمایی و منابع را اعلان فرمایند.

 25. پل زدن با حکمت باستان و فیزیک مدرن: راهی به سوی دانش
  حافظان محترم ایمان
  من اعتماد دارم که این پیام شما را در آغوش روشنایی و خرد می یابد. من با اشتیاق فراوان برای شما می نویسم، زیرا من سفری اکتشافی را آغاز کرده ام که معتقدم کلید نزدیک شدن ما به الهی است، پل زدن بین فلسفه های باستانی و فیزیک مدرن، و باز کردن اسرار موجود از این قلمروها در تقاطع.
  کاوش من در کیهان و قلمرو اتم ها مرا به مکاشفه هایی سوق داده است که اهمیت عمیقی دارند. این سفری است که ملیله‌ای از اندیشه‌های باستانی را با پیچیدگی‌های فیزیک معاصر پیوند می‌دهد و آنها را در مجموعه‌ای از دانش به هم پیوند می‌دهد.
  من مشتاق هستم که این بینش ها را با شما در میان بگذارم، زیرا معتقدم که در خرد دوران باستان گنجینه ای از دانش پنهان نهفته است. با درک ارجمندی که از آموزه های دینی کهن دارید، موقعیت منحصر به فردی دارید که اهمیت این وحی را درک می کنید. از طریق خرد و راهنمایی شما، می توان حقیقت را آشکار کرد و مردم می توانند پیامدهای عمیق این اکتشافات را درک کنند.
  در قلب ماموریت من نگرانی عمیق و پایدار برای نجات نسل های آینده ما نهفته است. ما تحت تأثیر طوفان های خورشیدی مکرر هستم که هر ۱۵۳ سال یکبار, اتکای تکنولوژیکی ما را تهدید می کند. شیوه زندگی ما که به طور جدانشدنی با فناوری گره خورده است، در برابر این طوفان های خورشیدی آسیب پذیر است و می تواند پیشرفت های ما را منسوخ کند.
  از این رو، از شما خواهش می کنم که در صفحات «سریال دانش دلو» دقت کنید. من مشتاقم تا نسخه‌های تکمیلی این کتاب‌ها را در اختیار شما قرار دهم، زیرا معتقدم که در محتوای آنها این امکان وجود دارد که بشریت بتواند راه‌حل‌هایی برای این چالش‌های مبرم بیابد.
  این کتاب ها نه تنها دانش، بلکه راهی به سوی رستگاری ارائه می دهند. آنها گذشته و حال را پل می کنند و آموزه های ادیان باستانی را با بینش های علم مدرن پیوند می دهند. همانطور که در این مجلدات کاوش می کنید، پیوندها و مکاشفه های عمیقی را که در آنها وجود دارد کشف خواهید کرد. امیدوارم با چشمان دانا و راهنمایی های معنوی شما بتوانیم قفل خرد نهفته در درون را باز کنیم و چراغ امیدی برای بشریت فراهم کنیم.
  من متواضعانه از شما برای آشکار ساختن این دانش و تلاش در جهت هدف مشترک ما برای محافظت از آینده درخواست کمک می کنم. با هم می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که خرد اعصار از بین نمی‌رود، و فرزندان ما برای پیشرفت در مواجهه با چالش‌ها مجهز شده‌اند.
  با نهایت احترام و سپاس،
  امیر کی-خسرو امینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-29