لوگو امرداد

آبانگان

انجمن زرتشتیان کسنویه با همکاری تنی چند از همکیشان هنرمند، جشنی به پاسداشت آبانگان و برداشت انار در خانه سنتی بختیار ...

جشن آبانگان پسین پنجشنبه چهارم آبان‌ماه با باشندگی دانش‌آموزان کلاس‌های دینی، آموزگاران و شماری از زرتشتیان شیراز در ...

گزارش تصویری

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد به شگون جشن آبانگان با برگزاری آیین آبزور و گهنبار دان...

به مناسبت جشن آبانگان دانش‌آموزان دبستان دخترانه گیو با میوه پذیرایی شدند. این برنامه شنبه ششم آبان‌ماه 1402 خورشیدی ...

به مناسبت جشن آبانگان و هفته‌ی غذای سالم از دانش‌آموزان دبستان پسرانه جمشیدجم با عدس پلو و ماست پذیرایی شد. این برنام...

آیین گهنبار توجی آدریان بزرگ به شگون جشن آبانگان، با هماهنگی هیات‌اجرایی آدریان بزرگ و  همازوری همكیشان، بامداد آدینه...

 سازمان جوانان زرتشتی تهران کهن جشن آبانگان را با همکاری دانش‌آموزان کلاس دینی گرامی داشت. جشن آبانگان به روز آبان از...

مجتمع فرهنگی-ورزشی فیروزه بمان با همکاری کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد، به فرخندگی آبانگان، نمایشگاه کتاب برگزار ...

مهدکودک یسنا با برگزاری آیین گهنبار توجی فرخنده جشن آبانگان را گرامی داشت. آیین گهنبار توجی به شگون آبانگان با همکاری...

انجمن زرتشتیان یزد از برگزاری خوانش اوستای آبزور و آیین گهنبار دانش‌آموزی به شگون جشن آبانگان خبر داد. پیرو آگاهی‌رسا...

بارگذاری نوشتار بیشتر