لوگو امرداد

آذربایجان

سروده‌ی بانو هما ارژنگی به انگیزه‌ی بیست‌ویکم آذرماه یادروز نجات آذربایجان

به‌انگیزه بیست‌و‌یکم آذرماه 1325 روز نجات آذربایجان از چنگ دشمنان ایران‌زمین، تابلو اثر جاودان استاد رسام ارژنگی آتور...

سفر به دور آذربایجان؛

زمستان که روبه پایان می‌رود، مردم هر کدام در کنار درگیری‌های روزمره و جنب‌وجوش پایان سال به دنبال آن ه...

سفر به دور آذربایجان؛

زمستان که روبه پایان می‌رود، مردم هر کدام در کنار درگیری‌های روزمره و جنب‌وجوش پایان سال به دنبال آن ه...

آیین بزرگداشت چهار استاد آذربایجانی، حسن مجیدزاده (شاعر ساوالان)، حسن اسکندری(آشیق)، محمدعلی عبادی (نوازنده بالابان) ...

 محوطه‌ی اورارتویی نامدار به «اسماعیل آقا» در استان آذربایجان غربی در گوشه‌ای به حال خود ر...

موزه یا گنج‌خانه به جایی ویژه که در آن مجموعه‌ای از آثار باستانی و صنعتی و اشیای با ارزش را در فراروی نمایش...

بارگذاری نوشتار بیشتر