لوگو امرداد

آیین آتش بام

 آیین آتش بام یا «تَشُ بوم»، سپیده‌دم اورمزد و فروردین‌ماه با آتش‌افروزی بر روی بام خانه‌های زرتشتیان قاسم‌آباد برگزا...

فیلم و عکس‌های رسیده به امرداد

پیرو فراخوان امرداد برای زنده نگاه‌داشتن کهن‌آیین‌ «آتش‌بام»، شماری از نوجوانان زرتشتی با ارسال عکس و فیلم از آتش‌افر...

امرداد فراخوان داد:

امرداد از زرتشتیانی که دل در گرو پاسداشت آیین‌های نیاکانی دارند، می‌خواهد  از برگزاری آیین «آتش بوم» در حیاط خانه، با...

آگاه‌رسانی انجمن موبدان تهران

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن موبدان، افروختن آتش‌‌بام سپیده‌دم سه‌شنبه یکم فروردین‌ماه 1402 خورشیدی انجام می‌شود. موبد دکتر...

کهن آیین آتش بام به کوشش زرتشتیان کوچه بیوک در آتشکده این محله زرتشتی‌نشین یزد برگزار شد. به گزارش انجمن زرتشتیان کوچ...

بارگذاری نوشتار بیشتر