لوگو امرداد

انتشارات فروهر

انتشارات فروهر در راستای شناسایی پژوهش‌های برتر در زمینه فرهنگ و زبان‌های ایران باستان و حمایت و تشویق پژوهشگران و مو...

انتشارات فروهر، قدیمی‌ترین ناشر زرتشتی، در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، غرفه دارد. انتشارات فروهر، وابس...

سایت مجله فروهر در راستای دسترسی پژوهشگران و فرهنگ‌دوستان ایرانی به مجله و نوشتارهای آن راه‌اندازی شد. «فروهر» که بر...

آیین پایانی چهارمین نشان فروهر از سوی سازمان فروهر که باهدف سپاس‌داری از پژوهشگران در فرهنگ ایران باستان است، برگزار ...

همایش پایانی چهارمین دوره نشان فروهر و سپاسداری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر تاریخ، فرهنگ و زبان‌های ایران باستا...

هفتصدودومین شب از شب‌های بخارا به بزرگداشت زهره زرشناس و رونمایی از ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی فروهر اختصاص یافت. این نشست ب...

سومین دوره از جشنواره‌ی نشان فروهر با آرمان شناسایی و سپاسداری از پایان‌نامه‌ی برتر در زمینه‌ی فرهنگ و زبان‌های باستا...

آیین پایانی دومین جشنواره نشان فروهر و سپاسداری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر با موضوع تاریخ، فرهنگ و زبان‌های ای...

زمان ارسال آثار به دومین دوره از جشنواره‌ی نشان فروهر تا 15 امردادماه تمدید شد. این جشنواره با رویکرد حمایت و تشویق پ...

از تازه‌های نشر فروهر

کتاب «یسنا، ویسپرد، یشت رپیتون با آداب دینی» با بازنویسی و تطبیق موبد کورش بلندی و ویراستاری دکتر فرزانه گشتاسب، از ت...

بارگذاری نوشتار بیشتر