لوگو امرداد

جام جانباختگان،

جام‌نامه، نشریه داخلی چهلمین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان است که در پنج روز برگزاری جام به کوشش کانون دانشجویان...

دارنده مقام دوم شطرنج جام جانباختگان چهل:

آبتین بهمردی کلانتری، دانشجوی دکترای پزشکی مولکولی، زاده اصفهان و ساکن تهران است اما به عنوان شرکت‌کننده از شهر زادگا...

مهرداد پولادی مربی تنیس روی‌میز

مهرداد پولادی متولد 1361 در چهلمین دوره جام جان‌باختگان توانست مقام دوم تنیس روی میز آقایان رده بزرگسال، مقام دوم تنی...

گفت‌وگو با دو مقام‌آور تنیس روی‌میز جام جان‌باختگان

هیربد نیکفام و فرزام مهرخداوندی دو نوجوانی هستند که در بازی‌های تنیس روی‌میز دوبل توانستند بر حریفان خود پیروز شوند و...

فرشاد خدادادی؛ مقام دوم انفرادی رشته بدمینتون

فرشاد خدادادی در چهلمین دوره‌ی بازی‌های جام جان‌باختگان در رشته بدمینتون انفرادی مقاوم دوم را کسب کرد و در رشته بدمین...

شایان بهرام‌شهریاری، هماهنگ‌کننده جام چهلم:

شایان بهرام‌شهریاری ورودی 92 کانون دانشجویان زرتشتی، هماهنگ‌کننده جام چهلم است. بر همگان پوشیده نیست که هماهنگی‌‌ها ا...

آیین پایانی چهلمین دوره از پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان در شامگاه پنجمین روز این پیکارها برگزار شد. این آیین آدینه ...

آیین پایانی جام جانباختگان با اعلام برترین‌های چهلمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان و  سپاسداری از آنان به پایا...

پنجمین روز پیکارهای چهلمین دوره جام جانباختگان زرتشتی در روز آدینه 20 امردادماه 1402 در همایشگاه مارکار تهرانپارس برگ...

در حاشیه‌ی جام جان‌باختگان گفت‌وگو با دبیر انجمن یانش‌وران مانتره

در شب گشایش چهلمین دوره از پیکارهای جام جان‌باختگان زرتشتی کامیار فرزانه به یاد برادرش زنده‌یاد مهیار فرزانه مشعل این...

بارگذاری نوشتار بیشتر