تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

جشن های زرتشتی

فراخوان سازمان زنان زرتشتی به مناسبت جشن سپندارمزگان

پیامی برای سپاسداری از بانوان

سازمان زنان زرتشتی همه همکیشان را فراخوانده تا به فراخور جشن سپندارمزگان و بزرگداشت روز زن پیام ویدیویی برای سپاس از…