تارنمای خبری امرداد

جشن های زرتشتی

جشن های زرتشتی
پیشکش سالنمای راستی
1400-04-11
«پیربانو» در دامنه‌ی کوهی نزدیک به جنوب عقدا در استان یزد، چهارمین میعادگاه بزرگ آیینی زرتشتیان، به‌شمار می‌رود. در م...
جشن های زرتشتی
1399-11-07
سازمان زنان زرتشتی تهران، جشن سپندارمزگان را در فضای مجازی با همکاری تارنمای امرداد و برساد برخط برگزار می‌کند. ویژه ...
جشن های زرتشتی
1399-11-05
«جشن نوسره» پنج روز پیش از جشن بزرگ سده برگزار می‌شود، ایرانیان با برگزاری این جشن خود را برای برپایی هر چه باشکوه‌تر...
جشن های زرتشتی
فراخوان سازمان زنان زرتشتی به مناسبت جشن سپندارمزگان
1399-10-15
سازمان زنان زرتشتی همه همکیشان را فراخوانده تا به فراخور جشن سپندارمزگان و بزرگداشت روز زن پیام ویدیویی برای سپاس از ...
جشن های زرتشتی
1399-10-09
آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیاریم گاه در آتشکده یزد از رویه‌ی اینستاگرام هفته‌نامه امرداد، پخش زنده خواهد شد. اینستاگ...
جشن های زرتشتی
جشن دیگان؛ آفریینده مهر خجسته‌باد، 9 دی‌ماه خورشیدی
1399-10-09
امروز فرخ روز  دی به‌مهر ایزد از ماه دی سال 3758 زرتشتی، سومین خجسته جشن دیگان، دوشنبه هشتم دی‌ماه 1399 خورشیدی، 29 د...
بارگذاری نوشتار بیشتر
سالنما فروهر
سروشی
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید