لوگو امرداد

جنگ

به یاد 31 شهریور، آغازروز جنگ ایران و عراق

روزگاران درازی است كه این سرزمینِ سپندینه(مقدس) همواره یورش‌گاه دشمنان و كژاندیشان تاریخ بوده‌است. ناراستی و ناروایی ...

«صلح، ضد جنگ» عنوان نمایشگاهی از هنرمند جوان کشورمان، بهزاد بادامی است که تا هفتم مهرماه در گالری نگر میز...

نگاهی به چاپ و نشر ادبیات منتسب به جنگ

بالاتر از موج‌ها مجموعه داستان کوتاهی است با محوریت موضوعی ِ  جنگ . مرضیه کهرانی نویسنده‌ی این مجموعه ...

بارگذاری نوشتار بیشتر