لوگو امرداد

خانه خدارحم

دانشجویانی که در دانشگاهی دور از شهر و خانواده خود پذیرفته می‌شوند با داشتن شور و انرژی جوانی و رویارویی با موقعیت‌ها...

در نوشته‌ی پیشین درباره‌ی خانه‌ی دانشجوی خدارحم داوری خرمشاهی (تارنما امرداد، دوم اسفندماه ۱۴۰۱ شماره ۱۵۷۶۹۳) اشاره ک...

پیشگفتار: بالاتر از چهار راه ولیعصر کنونی (چهار راه پهلوی قدیم) به سمت خیابان بزرگمهر، و در همان سمت، کوچه‌ای بن‌بست ...

بارگذاری نوشتار بیشتر