لوگو امرداد

خانه نرگس

نمایشگاه فرهنگی و هنری خانه نرگس با هماهنگی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار شد. نمایشگاهی از ساخته‌هایِ ...

آیین گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه به پاس پدیداری زمین با باشندگی هم‌کیشان در خانه‌ی نرگس گرامی داشته شد. انجمن زرتشتیان ...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبارخوانی چهره پیته‌شهیم‌، گاه آفرینش زمین را آدینه 24 شهریورماه در دو ...

انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران از برپایی نمایشگاه فرهنگی و هنری خانه نرگس در روز 24 شهریورماه خبر داد. نمایشگاه...

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران، دوره یک‌روزه آموزش دوخت سدره در خانه نرگس برگزار می‌شود. زرتشت...

با هماهنگی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار میدیوشهم‌گاه به نامگانه هماروانان در دو نوبت بامداد و پ...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار میدیوشهم را در روز ماه‌ایزد و تیرماه ۳۷۶۱ زرتشتی برابر با آدینه نه...

 انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین گهنبار چهره میدیوزرم گاه را روز آدینه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در دو نوبت ب...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آدینه هشتم اردیبهشت‌ماه در دو نوبت بامداد و پسین میزبان آیین گهنبار چهره میدیو...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین جاسبز باد درگذشتگان را به رسم سالیان گذشته بامداد اورمزدروز ماه فروردین در...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد