لوگو امرداد

روز جهانی

به بهانه‌ی 28 اردیبهشت ماه‌:

بیست‌وهشتم اردیبهشت‌ماه هر سال، هم‌زمان با «روز جهانی موزه» است. شورای فراملی موزه‌ی یونسکو (وابسته به سازمان ملل متح...

امروز دین ایزد بیست‌وچهارم گاهشمار زرتشتی؛ 22 خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز دین، 24 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، شنبه 22 خوردادماه 1400 خورشیدی، 12 ژوئن 2021 میلادی سازمان ب...

امروز فروردین ایزد نوزدهم آذرماه زرتشتی؛ 13 آذرماه خورشیدی

 امروز فرخ روز فروردین ایزد از ماه آذر سال 3758 زرتشتی، پنجشنبه 13 آذرماه 1399 خورشیدی، سوم دسامبر  2020 میلادی سوم د...

بارگذاری نوشتار بیشتر