لوگو امرداد

زادروز اشو زرتشت

برنامه‌هایی که با هماهنگی انجمن زرتشتیان کرمان در خجسته جشن زادروز اشو زرتشت ارایه شد بی‌‌گمان با تلاش گروهی از یاریگ...

امسال پس از گذشت سه سال که به‌شوند کرونا جشن زادروز شو زرتشت در تهران به‌گونه‌ی حضوری برپا شد، برنامه‌هایی که داشت بی...

جشن نوروز  و خجسته زایش اشوزرتشت، روز ششم فروردین برابر با ۲۶ مارچ ۲۰۲۳ در درِمهر سیدنی برگزار شد. برنامه با اوستاخوا...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد با برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی خجسته زادروز اشوزرتشت یگانه پیام‌آور آریایی، را گرامی داشت. آ...

دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در سخنان خود به مناسبت ششم فروردین‌ماه، جشن زادروز اشو زرتشت در هما...

آیین بزرگداشت زادروز اشو زرتشت و برگزیده‌شدن به پیامبری آن یگانه پیام‌آور آریایی به کوشش انجمن زرتشتیان یزد با همکاری...

در شبی به یادماندنی

جشن به پیامبری رسیدن و زادروز اشوزرتشت  ششم فروردین‌ماه 1402خورشیدی در تالار روانشاد یزدانی مجموعه دینی، فرهنگی و ورز...

کمیسیون جوانان زرتشتی انجمن زرتشتیان کرمان، زادروز و روز به پیامبری‌رسیدن اشو زرتشت را گرامی داشت. این مراسم در روز ...

با هماهنگی انجمن زرتشتیان اله‌آباد و همازوری همکیشان جشن زادروز و به پیامبری‌رسیدن اشو زرتشت و آیین شاباش در درِمهر ا...

انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر، خجسته زادروز اشو زرتشت و به پیامبری‌رسیدن آن وخشور ایرانی را گرامی داشت. زرتشتیان روستای...

بارگذاری نوشتار بیشتر