تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

سپندارمزگان

به مناسبت 29 بهمن‌ماه (جشن اسفندگان) روز زن و مادران پارسا

جایگاه زن در ایران باستان

هنگامی كه در روم و یونان قدیم زن، جزو دارایی مرد دانسته‌می‌شد و مرد هرگونه كه دلش می‌خواست می‌توانست…