لوگو امرداد

شاپور شهبازی

پروفِسُور شادرُوان شاپور شهبازی در سیزدهم شهریورماه 1321 خورشیدی، در محله‌ی قَصرُدَشت شیراز زاده شد. در همان دوران خُ...

بیست و پنجم تیرماه امسال برابر است با چهاردهمین سالگرد پرواز پروُفِسور شاپور شهبازی، مرد هخامنشی‌شناس شیراز که در بخش...

نکوداشت و زادروز شادروان استاد شهبازی برگزار شد

همزمان با آیین نکوداشت زنده یاد پروفسور شاپورشهبازی، باستان‌شناس و تاریخ‌نگار برجسته از یادنامه‌ی وی د...

عشق درون شاپور شهبازی نهادینه شده بود

دوازدهمین آیین درگذشت و سالگرد زنده‌یاد پروفسور شاپور شهبازی، هخامنشی‌شناس و ایران‌شناس برجسته با باشن...

آیین نکوداشت شاپور شهبازی برگزار شد

 آیین نکوداشت یازدهمین سال در گذشت شاپور شهبازی، باستان‌شناس برجسته‌ی دوران هخامنشی در شیراز برگزار شد...

بارگذاری نوشتار بیشتر