لوگو امرداد

موبدیار پریا ماوندی

موبدیار پریا ماوندی، نقال و شاهنامه‌پژوه، در برنامه شاهنامه‌خوانی از آفرینش سخن گفت و نقال نوجوان آرینا ایرانی، هموند...

25 بهمن‌ماه برگزار می‌شود

سخنرانی مشترک موبدیار پریا ماوندی و دکتر علی شهیدی در نخستین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و هند پیرامون نسخ خطی...

جشن مهرگان؛ فروغ مهرورزی به آیین نیاکانی، نماد دادخواهی و پیروزی داد، بر همه‌ی ایرانیان، خردورزان و فرهنگ‌دوستان به ش...

سپند بلندی نوجوان زرتشتی جایگاه نخست را در مسابقه‌های کشوریِ شاهنامه‌خوانی به دست آورد. سپند بلندی دانش‌آموز پایه‌ی ه...

به کوشش انجمن زرتشتیان کرج برگزار می‌شود

انجمن زرتشتیان کرج آموزش نقالی و شاهنامه‌خوانی را غیرحضوری برگزار می‌کند. آموزش نقالی و شاهنامه خوانی با استادی موبدی...

به خجستگی چهارم خرداد ماه، جشن خردادگان

به یاری اهورامزدا همازور خُرداد امشاسپند رَدِ سالان و ماهان و روزان و زمانان هومنشنیان مینو که مردم وَه اندر سال پِه ...

بارگذاری نوشتار بیشتر