لوگو امرداد

ناشران زرتشتی

نخستین آیین نکوداشت نخبگان فرهنگی بخش نویسندگی، نشر و مدافعان سلامت پیرو ادیان توحیدی استان تهران، به کوشش و همراهی د...

رونمایی از جدیدترین آثار منتشر شده‌ی ناشران و نویسندگان پیروان ادیان توحیدی با سخنرانی آرتویت زهرابیان، بهنام مبارکه،...

وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار می‌کند

جدیدترین آثار نویسندگان و ناشران پیروان ادیان توحیدی در بیست‌و‌هشتمین دوره هفته‌ی ملی کتاب رونمایی می‌شود. ایرانیان ز...

گزارش تصویری از

دو ناشر زرتشتی بَرسَم و هیرومبا، در چهاردهمین نمایشگاه بزرگ كتاب اصفهان مشارکت دارند. کتاب‌های منتشر شده‌ی ...

کتاب‌های منتشر شده‌ی دو ناشر زرتشتی بَرسَم و هیرُمبا، در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی كتاب اصفهان به ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد