لوگو امرداد

هفته نامه امرداد

آگاهی از نام دهشمندان امرداد

نیک‌اندیشانی همواره در فراز و فرودها و دشواری‌های اقتصادی همراه و پشتیبان هفته‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد بوده و با یا...

29 بهمن‌ماه ساعت 17 به زمان ایران

هفته‌نامه امرداد، جشن اسفندگان را به خجستگی روز ستایش زن، زمین و زندگی برخط برگزار می‌شود. آدینه 29 بهمن‌ماه ۱۴۰۰ خور...

فرصت شغلی برای زرتشتیان جویای کار

هفته‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد برای تکمیل بخش خبر از زرتشتیان علاقه‌مند دعوت به همکاری می‌کند. هفته‌نامه امرداد برای ...

آیین‌های گهنبار ایاثرم‌گاه، جشن پاسداشت آفرینش گیاهان، از اینستاگرام امرداد پخش زنده می‌شود. اینستاگرام امرداد پخش زن...

هفته‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد برای تکمیل کادر اداری و بخش خبر از زرتشتیان علاقه‌مند دعوت به همکاری می‌کند. از همکیشا...

پایداری امرداد با پشتیبانی شما

همراهان گرامی درود پیرو خبر پیشین مبنی بر دشواری‌های اقتصادی پیش‌رو در روند چاپ هفته‌نامه امرداد و تارنمای آن، همراها...

هم‌میهنان ارجمند، امرداد را برای ادامه راه یاری کنید

همراهان گرامی امرداد هفته‌نامه‌ی امرداد بیش از 21 سال است که می‌کوشد در زمینه‌ی فرهنگ و تاریخ ایران به کار رسانه‌ای ب...

کانون ایرانشهر دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری هفته‌نامه امرداد برگزار می‌کند

کانون ایرانشهر دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری هفته‌نامه امرداد برنامه زنده‌ی اینستاگرامی پیرامون «زرتشت و آیین‌های ...

26 ‌دی‌ماه؛ ساعت 17 به زمان ایران

هفته‌نامه امرداد ویژه ‌برنامه‌‌ی اینستاگرامی را به مناسبت خجسته جشن بهمنگان، برگزار می‌کند. جشن بهمنگان، همراه با بخش...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیاریم گاه در آتشکده یزد از رویه‌ی اینستاگرام هفته‌نامه امرداد، پخش زنده خواهد شد. اینستاگ...

بارگذاری نوشتار بیشتر