لوگو امرداد

پیرسبز

بارندگی امرداد ماه 1401 خورشیدی و شدت سیل باعث آب‌بردگی جاده‌ی اختصاصی منشعب از جاده اصلی اردکان – خرانق در چند...

انجمن زرتشتیان شریف آباد در راستای تکمیل کادر در زیارتگاه‌های زیر پوشش خود، به ویژه زیارتگاه سپندینه‌ی پیرسبز استخدام...

۲۴ تا 28 خوردادماه گردهمایی آیینی زرتشتیان جهان در پیرسبز

هرسال خرداد که به نزدیک پایان می‌رسد بو و یاد پیر سبز هم از راه می‌رسد! چه بویی؟ بوی خوب نم آب چکنده بر سینه دیوار و ...

نوسازی، مرمت و نماچینی دیوار اتاق نگهبانی و منبع آب زیارتگاه پیرسبز با یاری نیک‌اندیشان پیش از هنگام زیارت همگانی به ...

یادنوشته از موبد سهراب هنگامی

به یاد دارم از زمان خیلی دور زمان بچگی‌هایم آن‌زمان که هنوز پیرسبز پله‌های سیمانی نداشت آن‌زمان را می‌گویم. ما و تعدا...

زیارت همگانی پیر سبز در شهرستان اردکان از 24 تا 28 خردادماه سال جاری با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شو...

زیارتگاه پیرسبز در نوروز ۱۴۰۱ میزبان گردشگرانی بود که از سراسر ایران به این مکان سپندینه آمده بودند. پیرسبز یا چک چک ...

زیارتگاه‌های پیرسبز و پیرنارکی، در روز جشن سیزده‌به‌در، میزبان زرتشتیان خواهد بود. برپایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن‌های زرت...

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد از راه‌اندازی بلیت‌فروشی مکانیزه در زیارتگاه پیرسبز خبر داد. ساختمان جدید بلیت‌فروشی در ابتد...

در آستانه‌ی فرارسیدن نوروز و بهار، انجمن زرتشتیان شریف‌آباد با گلکاری و کاشت درخت در زیارتگاه‌های پیرسبز و پیرهریشت ب...

بارگذاری نوشتار بیشتر