تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

چله

چله در قاب تصویر

دیر زمانی است كه ایرانیان برپایه‌ی آیین و سنت هرساله شب چله را تا بامداد بیدار می‌مانند تا زایش خورشید را در…