تارنمای خبری امرداد
گزارش هفتگی از گردش 44

هفدهمین نشست انجمن زرتشتیان تهران

گزارش کمیسون آموزش در نشست هفدهم انجمن زرتشتیان تهران از ادامه‌ی مسوولیت بوذرجمهر پرخیده در سمت مدیریت دبیرستان فیروز بهرام و به دنبال آن عدم ادغام دوره‌ی نخست و دوم دبیرستان‌های رستم‌آبادیان و فیروز‌بهرام و جابجایی هنرستان، تا یک‌سال دیگر، بود.

کامبیز میزانیان هموند کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال از دلنگرانی‌های بوذرجمهر پرخیده درباره‌ی جابجایی هنرستان فیروزبهرام و در پی آن پذیرفتن ادامه‌ی مدیریت دبیرستان فیروزبهرام و همچنین شکل‌گیری کارگروه آموزش، پشتیبانی آموزشی و مالی آن از سه آموزشگاه پسرانه، گزارش داد.

مصوبه‌های کمیسیون خدمات:

 • بنا به درخواست نوشین فرامرزیان با انتقال مهرداد عادلی (دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد کتابداری) به کتابخانه‌ی یگانگی موافقت شد. در این مصوبه از کمیسیون روابط عمومی درخواست شد فراخوان همکار کتابدار پاره‌وقت را برای کتابخانه‌ی مارکار تهران‌پارس منتشر کند.
 • پیرو مذاکرات به عمل آمده با اجرای در کرکره‌ای جلوی درمانگاه یگانگی موافقت شد.
 • با خرید هزار متر چلوار برای دوخت جامه‌ی درگذشتگان موافقت شد.
 • با افزایش مبلغ روپوش تمام پرسنل درمانگاه یگانگی در قالب حقوق موافقت شد.

مصوبه‌های کمیسیون مالی:

 • هزینه‌های خوردادماه 1398 آرامگاه قصرفیروزه به مبلغ 72 میلیون و 100 هزار ریال.
 • هزینه‌های دو قسط بیمه‌ی تکمیلی درمان کارمندان.
 • تسویه‌ی تنخواه کتابخانه‌ی مارکار تهران‌پارس به مبلغ یک میلیون و 404 هزار ریال.
 • هزینه‌ی کلاس‌های فوق برنامه‌ی مهدکودک پرورش به مبلغ 7 میلیون و 700 هزار ریال.
 • تسویه‌ی تنخواه کمیسیون ساختمان تا تاریخ دوم تیرماه 1398 به مبلغ 42 میلیون و 516 هزار ریال.
 • تسویه‌ی تنخواه کتابخانه‌ی یگانگی به تاریخ 7 خوردادماه تا 3 تیرماه 1398 به مبلغ 3 میلیون و 100 هزار ریال.
 • هزینه‌ی پشتیبانی و بروزرسانی نرم‌افزار کتابداری کتابخانه‌ی یگانگی به مبلغ 6 میلیون ریال.
 • تسویه‌ی تنخواه درمانگاه یگانگی تا تاریخ 2 تیرماه 1398 به مبلغ 10 میلیون و 696 هزار ریال.
 • هزینه‌های خوردادماه مهدکودک پرورش به مبلغ 11 میلیون و 858 هزار و 889 ریال.
 • هزینه‌های نوبت کاری موبدان در خوردادماه 1398 به مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال.
 • هزینه‌ی خرید سرنگ‌های 10 سی‌سی به مبلغ 12 میلیون ریال.

مصوبه‌ی کمیسیون موقوفات:

 • مصوب گردید مبلغ 30 میلیون ریال به وکیل سرتیپی بابت دفاعیه (در شورای حل اختلاف) از دادخواهی همسایه‌ی دبستان جمشیدجم در مورد خسارت وارده به محل سکونت وی، پرداخت شود. همچنین هزینه‌های جانبی بر عهده‌ی انجمن است. (با 8 رای موافق، اکثریت آرا را به دست نیاورد.)

گزارش کمیسیون آموزش و جوانان:

کامبیز میزانیان هموند کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال در نشست هفدهم انجمن زرتشتیان تهران از ابقای بوذرجمهر پرخیده در سمت مدیریت دبیرستان فیروزبهرام گزارش داد: در نشستی که با حضور خداداد راسخی، مدیر پیشین دبیرستان فیروزبهرام، اردشیر بهمردی، مدیر دبیرستان رستم‌آبادیان، نوشین پشوتن، مدیر دبستان پسرانه جمشیدجم و فرنشین انجمن اولیا و مربیان فیروزبهرام، و هموندان کمیسیون آموزش برگزار شد، بوذرجمهر پرخیده از جدا شدن هنرستان از دبیرستان فیروزبهرام به دلیل این که دبیران و دانش‌آموزان به نام فیروزبهرام این هنرستان را انتخاب می‌کنند و زمانی که به رستم‌آبادیان منتقل شود شاید دیگر هنرستان را انتخاب نکنند ابراز نگرانی کرد. همچنین جابجایی تجهیزاتی که نیک‌اندیشان به نام دبیرستان فیروزبهرام به هنرستان دهش کرده‌اند، از دیگر دلنگرانی‌های وی بود و با پیشنهاد وی یک سال دیگر مدیریت دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام را ادامه می‌دهد.

کامبیز میزانیان به کارگروه آموزشی که در راستای پشتیبانی، کمک مالی و آموزشیِ سه آموزشگاه پسرانه با حضور مدیران و هموندان کمیسیون آموزش انجمن شکل می‌گیرد اشاره کرد و در ادامه‌ی گزارش گفت: کارگروه آموزشی را اعضای کمیسیون آموزش، جوانان و اشتغال، مدیران کنونی و پیشین آموزشگاه‌های پسرانه تشکیل می‌دهند. تصمیم‌های آموزشی و مالی که از سوی کارگروه آموزشی گرفته می‌شود را مدیران سه آموزشگاه پسرانه موظف به اجرای آن هستند.

مصوبه‌ی نشست شانزدهم مبنی بر ادغام دوره‌ی نخست و دوره‌ی دوم دبیرستان در فیروزبهرام با مدیریت اردشیر بهمردی و جابجایی هنرستان از دبیرستان فیروزبهرام به مکان رستم‌آبادیان (این مصوبه منوط شد به پیوست نامه‌ی تاییدیه اجرای طرح و امضای هر یک از کارشناسان و پیشکسوتان آموزشی هازمان زرتشتی) برقرار است.

 افشین نمیرانیان تاکید بر این نکته که ساختار این کارگروه آموزش باید تعریف شود گفت: وظیفه این کارگروه کمک کردن به امور آموزشگاه‌های پسرانه است نه دخالت در امور آنها. سپس ادامه داد: تقریبا هیچ اتفاقی نیفتاده، پس از این که مساله از جوانب مختلف بررسی شد، احساس شد که اگر یک سال دیگر مدیر دبیرستان فیروز بهرام به مسوولیت خود ادامه دهد و با پشتیبانی‌هایی که نه تنها از مدیر دبیرستان فیروزبهرام بلکه از آموزشگاه‌های پسرانه شود بخشی از اشکال‌ها حل شده و فرصت برای بررسی اتفاق‌های دیگر و برنامه‌ریزی درباره‌ی تصمیم‌ها خواهیم داشت.

وی در بخشی دیگر از نشست، با گفتن این که با این تصمیم به اندازه کافی فرصت برای فکر کردن و جمع آوری اطلاعات خواهیم داشت، افزود:  باید بپذیریم که مدیران آموزشگاه‌ها  به مرور زمان بازنشسته خواهند شد. پس باید به اندازه‌ی کافی هوشیار باشیم، فکر کنیم و اطلاعات جمع‌آوری کنیم.

به ناگاه با استعفای یکی از مدیران روبه‌رو و متوجه شدیم با این زمان کم گزینه‌های زیادی در پیش نداریم. یا می‌بایست اقدام ناگهانی انجام دهیم یا این که مدیر دبیرستان را به ادامه‌ی مسوولیت متقاعد کنیم. چون ارزیابی متوسط از عملکرد وی نشان از مدیریت خوب است و با کمک کارگروه آموزش به یقین بهتر هم خواهد شد.

 مجموعه فرآیندهایی که اتفاق افتاد به این نتیجه رسید که این بهترین انتخاب است و مدیر دبیرستان فیروزبهرام با دیدگاه خیرخواهانه‌ی مطلق پذیرفت تا یک سال دیگر این مسوولیت را بر عهده بگیرد. با توجه به مصوبه‌‌ی هیات‌مدیره کافی بود که وی با این دگرگونی در ساختار آموزشی  موافقت می‌کرد و ما با احترام و اعتبار رای ایشان این مصوبه را اجرا می‌کردیم ولی بوذرجمهر پرخیده با خیرخواهی مطلق و با وجود بیماری، تشخیص داد که این مسوولیت را تا یک‌ سال دیگر بر عهده بگیرد و انجمن نیز به وی و مجموعه‌ی مدارس پسرانه اهمیت و کمک بیشتری را اعمال کند. در این مدت یک ساله  بتوانیم برای سال آینده تصمیم گیری و برنامه ریزی خاصی را انجام دهیم یا سیستم آموزشی به همین روال ادامه دهد.

کامبیز میزانیان در باره‌ی زمان یک ساله که فرنشین انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد، گفت: این اتفاق بازه‌ی زمانی ندارد  ممکن است کمی زودتر و یا کمی دیرتر اتفاق بیفتد. ممکن است یک ماه دیگر اتفاق جدیدی رخ دهد. البته بعید است ولی در نشست عنوان شد.

افشین نمیرانیان ادامه داد: در نشست رایزنی در باره‌ی زمان بحث شد ولی شرط همراه مصوبه خیلی مهم است و آن شرط این است که من به عنوان رییس انجمن به نمایندگی از هیات مدیره نامه‌ای را ببینم که 8 تا 10 تن از بزرگان آموزشی جامعه آن را امضا کرده باشند. اگر دو ماه از مصوبه بگذرد ممکن است در صورت نیاز رای‌گیری دوباره را درخواست کنیم.

کامبیز میزانیان به شرط نامه با امضای چهار تن اشاره کرد و فرنشین انجمن نامه‌ی تاییدیه دگرگونی در ساختار آموزشی دبیرستان‌های پسرانه با امضای چهار تن از بزرگان آموزشی جامعه را پذیرفت.

فربد فرهی، بازرس از فرنشین انجمن زرتشتیان درخواست کرد تا این مصوبه را ملغی اعلام کند. وی درباره‌ی دلیل این درخواست گفت: با توجه به کوتاهی زمان تا فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، تصمیم دو فوریتی پیش آمد و هیات‌مدیره آن را مصوب کرد. حال آن دو فوریت را ندارید و شاید چند ماه یا چند سال برای بررسی و ارایه راهکار دیگری زمان داشته باشید. ولی این مصوب باعث می‌شود که راهکارهای بهتر دیده نشود. شما یک مصوب دارید و مصر بر ماندگاری آن هستید. از نظر من مصوبه به دنبال دوفوریتی بودن تصمیم‌گیری تصویب شده است.

کامبیز میزانیان درباره‌ی اصرار به ماندگاری مصوبه‌ی دگرگونی در ساختار آموزشی دبیرستان‌های پسرانه گفت: من دلیلی بر به جا نموندن این مصوبه نمی‌بینم.

افشین نمیرانیان در پاسخ گفت: من دوست دارم مصوبه را ملغی اعلام کنم ولی در باره‌ی یک مصوبه دوباره رای‌گیری نمی‌کنیم و پیرو آیین‌نامه اجازه دهید یک ماه از تصویب آن بگذرد. در زمان اجرا به این موضوع‌ها توجه می‌کنیم.

گزارش کمیسیون خدمات:

– پاکت‌های مالی مدیریت مجموعه‌ی تالارهای پذیرایی خسروی در حضور بازرسان باز شد.

سخنران پیش از دستور:

بزرگمهر پرخیده سخنران پیش از دستور نشست انجمن زرتشتیان تهران بود. وی پیشنهاد شماری از همکیشان مبنی بر برگزار نکردن آیین پرسه در زمان نیایش همگانی پیرسبز، آیین‌‌ها و جشن‌های مانند آن را مطرح کرد. همچنین با سپاسداری از رستم فولادی، فرنشین دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران که با این که از نسل گذشته است ولی رفتار وی به روز است و این نشان از بلوغ انجمن دارد، گفت: یکایک کادر اجرایی و هموندان انجمن بلوغ و مدیریت تغییر را حس می‌کنند و این بلوغ در رفتار آنها دیده می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر این که به عنوان یک رای از هازمان زرتشتی مخالف با دگرگونی در ساختار آموزشی دبیرستان‌های پسرانه است، گفت: بهتر است با توجه به امکانات زرتشتیان راهکارهای بهتری را بررسی و ارزیابی کنید. آموزشگاه‌ها را با دبیرستان‌هایی مانند البرز مقایسه نکنید چرا که آنها با آن وسعت امکان بهره‌گیری از جداسازی فضای آموزشی را دارند.

 

از گوشه و کنار:

– گفت‌وگو و تصویب دستورالعمل اختصاص واحدهای استیجاری به هم‌کیشان تنظیم شده از سوی کمیسیون موقوفات که در نشست شانزدهم مطرح شد در این نشست پیگیری نشد.

گفت‌وگو درباره‌ی دستورالعمل فرایند درخواست مصوبه‌ی مالی که نیمی از آن در نشست چهاردهم بررسی شده بود تاکنون پیگیری و تصویب آن انجام نشده است.

– از آغاز نشست رسمی هیات‌مدیره‌ی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران تا کنون که نشست هفدهم است صورت جلسه خوانده نشده است.

نشست هفدهم انجمن زرتشتیان تهران دوشنبه 10 تیرماه 1398 در نبود خدامراد مزداپور، شاه‌بهرام سیروسی، فرامرز کشاورزی و بهمن تیمساری از ساعت 18:45 دقیقه برگزار شد و یک ساعت و ربع به درازا کشید. پس از آن، هموندان انجمن زرتشتیان تهران در نشست غیر‌رسمی درباره‌ی چگونگی برگزاری هفته‌ی انجمن گفت‌وگو کردند.

به نوشتار امتیاز بدهید.
2 نظرات
 1. همکیش می گوید

  به امید اینکه انجمن در این دوره ازوکیلهای حاذق و با تجربه تری نسبت به قبل استفاده نموده واز افراد بازنشسته چشم پوشی نمایند.

 2. ناشناس می گوید

  پاکت‌های مالی را برای مناقصه پیمانکاری باز میکنند. مدیرپ اجرایی مجموعه‌ی تالارهای پذیرایی خسروی که کارمند حقوق بگیر و مجری طرحهای از پیش برنامه ریزی انجمن هست برای چی باید با پیشنهاد مالی انتخاب بشه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید