تارنمای خبری امرداد
نماد عشق و زندگی

شانزدهمین روز از تیرماه زرتشتی

شانزدهمین روز از تیرماه زرتشتی نماد عشق و زندگیدو مهر است با من که چو آفتاب

بتابد شب تیره چو بیند آفتاب

امروز مهر ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، پنج‌شنبه 13 تیرماه 1398خورشیدی، چهارم جولای 2019 میلادی

در فرهنگ‌های فارسی مهر را ایزدی نشان بر مهر و دوستی و خرد در کارهای مینوی و معنوی دانسته‌اند که در ماه مهر (ماه هفتم از سال خورشیدی) و روز مهر (روز شانزدهم هر ماه) بدو پیوند یافته است و شمارآفریدگان از نیکی و بدی به دست اوست..مهر که در اوستا « میثرَ» خوانده می‌شود، از ایزدان بزرگ پیش از زرتشت است که ایزد فروغ و روشنایی خوانده می‌شود. ایزد مهر نگهبان مهر، محبت و تدبیر برای یافتن دارایی و خواسته‌ها است. مهر به دیگر چم (:معنی) گردونه آفتاب یا خورشید است.

فردوسی می‌سراید:

«دو مهر است با من که چو آفتاب / بتابد شب تیره چو بیند آفتاب».

ایزد مهر نماد عشق و زندگی است و به زندگی خانوادگی گرمی می‌دهد. مهر نام آتشکده‌ای نیز بوده است.

فردوسی پیرامون آن می‌سراید:

 «چو آذرگشسب و چو خوراد و مهر / فروزان به کردار گردان سپهر»نماد این روز در دین زرتشتی گل «همیشه بشکفته» است.

یاد روز 13 تیرماه:

  اصلاحات اداری داریوش بزرگ و قراردادن مصر به عنوان یك ایالت ایران به سال 489 پیش از میلاد. داریوش در این روز تصمیم گرفت كه ایران را به 30 ایالت بخش كند.

–  كار ساختن «بند امیر» در سال ۹۷۹ میلادى كاملاً به پایان رسید.

–  سازش لندن و مسکو بر ضد تمامیت تاریخی ایران. انگلستان و روسیه به سال ۱۸۸۷ در زمینه‌ی سرنوشت خراسان بزرگ و ایران خاوری به توافق رسیدند كه این توافق بر ضد تمامیت تاریخى ایران بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید