تارنمای خبری امرداد
نگهبان آتش نماد پایداری

آذر ایزد نهمین روز از تیرماه زرتشتی

نگهبان آتش نماد پایداری آذر ایزد نهمین روز از تیرماه زتشتی ای خرامنده سرو تابان ماه

روز آذر می چو آذر خواه

 

امروز آذر ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، پنج‌شنبه ششم تیرماه 1398خورشیدی، 27 ژوئن 2019 میلادی

 

«آذر» در اوستا «آترَ»، نهمین روز از سال و نهمین ماه در سالنمای زرتشتی به این نام است. آذر به چم آتش و گرما و نیروی داخلی برای جنبش و حرکت است. ایزد آذر از بزرگترین ایزدان دین زرتشتی است و آن نگهبان آتش است. آذر از آفریده‌های بزرگ اهورامزد است. زرتشتیان، در تاریخ خود «آتش» را به مانند پرچم سپندینه می‌دانند و آذر ایزدی است نگهبان این نماد پایداری و استواری دین زرتشتی. آتش یكی از آخشیج‌های چهارگانه طبیعت است كه ایرانیان همواره آن‌را پاس می‌داشته‌اند. جه نیکوست در این روز آتش نیایش خواندن و نیایش به درگاه اهورامزدا.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

ای خرامنده سرو تابان ماه

روز آذر می چو آذر خواه

شادمان كن مرا به می كه جهان

شادمان شد به فر دولت شاه

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

به راه شو و نان مپز چه گناه گران است

 

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (آذر) مپز نان، که دارد گناه / بدین روز، نیک است رفتن براه

 

 یادنامه

– روزی كه ایرانیان دوباره بر سراسر ایران فرمان راندند. ایالت كرمان، در سال 967 میلادی (ششم تیرماه) به متصرفات فناخسرو دیلمی پیوست. در آن زمان ایالت كرمان كه جنوب آن را شاخاب‌فارس(:خلیج فارس) و دریای عمان تشكیل می‌داد، بسیار گسترده‌تر از امروز بود. با پیوستن كرمان به قلمرو عضدالدوله، سراسر ایران دارای حكومت‌های ایرانی شد كه سامانیان و آل بویه سهم بیشتری داشتند.

– اعتراض دکتر مصدق در مجلس نسبت به نخست‌وزیری رزم‌آرا.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید