تارنمای خبری امرداد
بیست‌وچهارمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی

دین یا دئنا به چم سروش، وجدان

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ایزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. …

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دین که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان  وجدان آمده است.

دین روز ای روی تو آکفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشین

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود . دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آیین و سروش و … معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی باید آیین تو /

همه  رادی و راستی دین تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دین‌روز ای روی تو آکفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشین».

رخدادهای 22 خوردادماه:

در سال 625 پیش از میلاد‌ (دوهزار و633 سال پیش)، هوخشتره، «همدان» را پایتخت ایران كرد.

سال 813 میلادی، 30 هزار داوطلب ایرانی كه از خراسان به راه افتاده بودند تا مأمون، فرمانروای خراسان را (كه از جانب مادر، ایرانی بود)، خلیفه عباسیان كنند در نبرد همدان بر سپاه انبوه عباسیان، پیروز شدند.

به نوشتار امتیاز بدهید.
1 نظر
  1. کیامرزافشاری می گوید

    بیاری اهورامزدا.دین (دئینا)واژه ایست گاتهایی واوستائی به معنی وجدان ونگرش درونی اهوراداده وسروش غیبی آدمی وبه عنوان (دین وه مزدیسنا)وجدان نیک ستاینده اهورامزدامیباشد. پیروان راه اشاوآبادکران جهان باهرعقیده وآرمان وباهرشیوه وزبانی که خداراستایش گننددرزمره بهدینان و(اشوان ) محسوب ودروغ پرستان ویرانگرودیوپرستان جددین (درگوند)دروند نامیده می شوند .دراوستاونیایش های دینی زرتشتیان برخلاف بیشترپیروان ادیان ابراهیمی که به پیامبران وخاندان پیغمبرصلوات ودرودمی فرستند به وجدانهای پاک همه بهدینان درودوثنا گفته میشود.پیروزبادخروه اویژه دین وه مزدیسنان(سربلندونورانی بادوجدان نیک ستاینده اهورامزدا).مس ووه باددین پاک داداراورمزد (بزرک ونیک بادوجدان پاک اهورا داده ).زرتشتی بهایی شیعه سنی و….همگی مذهب یاکیش وآئین هستند که شامل ستایش ونیایش وعقاید وآداب ورسوم قومی ودینی اقوام گوناگون درطول تاریخ شکل کرفته است .دادههای نیک وسازنده همه مذاهب وآئینهاگه درطول تاریخ باعث پیشرفت وسعادت جامعه بوده اندقابل ستایش واحترام اند.انحرافات وبد آموزیهایی که امروز بنام دین ومذهب دست آویزقدرت طلبان وانحصارگرایان قرارگرفته وجهان رابه آتش وخون وفقروویرانی کشانده توجیهه پذیرنیست .وازدیددین وآئین پاک اهورایی محکوم است .جنک هفتادودوملت همه راعذربنه چون ندیدندحقیقت ره بیراهه زدند .باآرزوی صلح وآرامش جهان وپیروزی وجدان پاک اهورائی بردیوخشم وجنگ ودروغ .امین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید