لوگو امرداد
نهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی

آذر نام ایزدی است نشانگر پاكی و نگهبان آتش به چم روشنایی، نور

آذر نام ایزدی است؛ نشانگر پاكی و نگهبان آتش به چم روشنایی، نور نهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتینهمین روز از ماه زرتشتیان آذر به چم روشنایی، نور و پرستش سو هست. آذر نام ایزدی است كه نشانگر پاكی و نگهبان آتش باشد. آتَر، آترْشْ همان آتش و آذر به كوردی  آگِرْ هیر هست.

آترپات در اوستا، نام بزرگترین سرزمین ایران زمین همان آذر پادگان ، آتورپاتگان زادبوم اشوزرتشت سپنتمان است.

در بند ١٠٢فروردین یشت،

 آذر پاد كسی كه در پناه آتش باشد

آتروان. و آتوربان، آذربان  كه امروز موبد مى‌گویند

آریایی‌های آترون آذربان هست ، کسی كه برای نگهبانی آتش گماشته مى‌شود.

آتورنان ازپیشوایانی بودند كه در پرستش‌گاه به نیایش ودانش افزونی و خواندن و نوشتن بودند و بین مردم گران بودند و كودكان و نو‌جوانان را پرورش مى‌دادند.

در هفتن یشت بزرگ – هفت‌ها – در آویسرو، تُریمگاه و  ویسپرد به دو دسته و گروه از پیشوایان یا آتریانان شده‌اند:

یک گروه،  در درون ایران زمین دارای پیشه و هیربد بودند.

گروه دوم ، به سرزمین‌هایی می‌رفتند برای آگاهی دادن و پخش كردن آیین بهی.

در خرده اوستای استاد پورداوود :

“”ما می‌ستاییم موبد فرخنده‌ی پاک و سرور پاكى را كه در بیرون در كردش هست ما مى‌ستاییم “”

اویسروتریم‌گاه بند هشت

آتش در نزد همه با ارزش و گرامى بوده و هست.

در آیین مزدیسنا این آفریده‌ی نیک اهورامزدا باید گرامی داشت ،

و زبانه‌های آتش را فروغ مینوی خوانده‌اند .

و آتشان در پهلوی به چم آتش‌كده هست.

آتشدان فروزان را در پرستشگاه ، مهرابه آمده است.

آتش بهرام، آذر بهرام ، پارسیان ، آتشكده‌های بزرگ را آتش ورهرام خواند.

آذران، آدریان ، آگیاری به آتش‌كده كوچک كفته مى شود ،

آماده سازی و فراهم شدن آتش بهرام راه ویژه‌ایی دارد.

آدریان یا آتش‌كده زرتشیان از همین واژه‌ی آتر و آذر آمده به چم نگهداری آتش آذر و آتشكده مى‌باشد.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

ای خرامنده سرو تابان ماه

روز آذر می چو آذر خواه

شادمان كن مرا به می كه جهان

شادمان شد به فر دولت شاه

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

به راه شو و نان مپز چه گناه گران است

 

 اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (آذر) مپز نان، که دارد گناه/ بدین روز، نیک است رفتن براه

 

رخدادهای ملی در این روز

خورشید گرفتگی در سال 585 پیش از میلاد، شوند(:باعث) شد که جنگ طولانی ایران و کشوری لیدی پایان یابد.

در این روز در سال 1331 دكتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت، راهی لاهه شد تا از حقانیت ایران در ملی كردن نفت خود دفاع كند.

در سال 1312 خورشیدی(28 می 1933) مجلس‌(پارلمان ایران) تنها با هشت رای مخالف و ممتنع پیشنهاد تمدید قرارداد نفت را كه امتیاز آن در انحصار انگلستان‌(بی پی) بود تصویب كرد و این پیمان‌نامه‌ی استعماری برای 60 سال دیگر اعتبار یافت.

واگذاری امتیاز استخراج مفت ایران به ویلیام مناکس دارسی از جانب مظفرالدین شاه : 1280 خورشیدی

 

رخدادهای زرتشتی در این روز

گشایش درمانگاه بهرام یگانگی

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-30