تارنمای خبری امرداد

برگزاری آیین گهنبار به فرخندگی جشن خوردادگان در «درمهر» تفت

 زرتشتیان تفت و توابع یزد با برگزاری آیین گهنبار تندرستی، خوردادگان، برابری نام روز و ماه در گاهشمار زرتشتی را جشن گرفتند.

آیین گهنبار توجی با آرمان تندرستی به فرخندگی جشن خوردادگان، شنبه چهارم خوردادماه 1398 خورشیدی با باشندگی شماری از زرتشتیان تفت و توابع در «درمهر» باغ خندان تفت برگزار شد. موبد بهروز نجمی اوستاخوانی آیین گهنبار را بر دوش داشت.

فرتور از پریسا کیانی‌پور است.

0256

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید