لوگو امرداد
روز نیایش، ورزش، دیدار با سالمندان زرتشتی

گرامی‌داشت اشتادایزد در آدریان بزرگ به یاد نیک‌اندیشان زرتشتی

کارگروه ورزش بانوان ورهرام، اشتاد ایزد و اردیبهشت ماه روز نیایش، ورزش، دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی را همزمان با هفته‌ی ورزش و تربیت بدنی زرتشتیان و به یاد بانیان آدریان بزرگ و بنیاد سیروس یگانگی گرامی داشت.

گردهمایی شاد به خجستگی اشتاد ایزد از ماه اردیبهشت با آوای نیایش نوجوان زرتشتی روشا مزدیسنی آغاز شد. سپس، یاد نیکوکاران و بنیانگذاران آدریان بزرگ روانشادان همایون گشتاسب فیروزگر، فریدون فلفلی، بانیان بنیاد سیروس یگانگی، روانشادان اردشیر یگانگی و همسرشان فرنگیس فریبرز و فرزند ناکامشا ن سیروس اردشیر یگانگی، با خواندن ترجمه و زَند (:تفسیر) اوستای گهنبار هفتن یشت به کوشش مهری منوچهری گرامی داشته شد.

در بخشی دیگر از برنامه‌ی گردهمایی، ورزش و نرمش صبحگاهی به سرپرستی مژده وصالی انجام شد. سپس به مناسبت بزرگداشت روز فردوسی، باشندگان مشاعره برگزار کردند. در برنامه‌ی همپرسگی با خرد و خردمند، بهرام خسروی بخشی از زندگی‌نامه روانشاد کیخسرو شاهرخ و کردار نیک ایشان سخنانی را ارایه کرد.

در بخش تعذیه‌ی سالم،‌ پروین کریمدادی روش تهیه کیک اسفناج و آدخت بهمردی کیک سیب را به دوستداران آموزش دادند و به یاد و شادی مادر و همسرشان کلاه سفید دست‌دوز را به باشندگان پیش‌کش کردند.

پذیرایی و برنامه‌ی شاد دف‌نوازی پایان بخش برنامه‌ها‌ی 25 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی بود که در فرتورهای زیر می‌بینید:

یاد نیکوکاران و بنیانگذاران آدریان بزرگ روانشادان همایون گشتاسب فیروزگر و فریدون فلفلی و بانیان بنیاد سیروس یگا نگی، روانشادان اردشیر یگانگی و همسرشان فرنگیس فریبرز و فرزند ناکامشا ن سیروس اردشیر یگانگی

یاد نیکوکاران و بنیانگذاران آدریان بزرگ روانشادان همایون گشتاسب فیروزگر، فریدون فلفلی، بانیان بنیاد سیروس یگانگی، روانشادان اردشیر یگانگی و همسرشان فرنگیس فریبرز، فرزند ناکامشان سیروس اردشیر یگانگی

گردهمایی شاد به خجستگی اشتاد ایزد از ماه اردیبهشت با آوای نیایش نوجوان زرتشتی روشا مزد یسنی آغاز شد

گردهمایی شاد به خجستگی اشتاد ایزد از ماه اردیبهشت با آوای نیایش نوجوان زرتشتی روشا مزد یسنی آغاز شد

3

 

4

5

6

اشتاد ایزد، یاد نیک‌اندیشان با خواندن ترجمه و زَند (:تفسیر) اوستای گهنبار هفتن یشت به کوشش مهری منوچهری گرامی داشته شد

اشتاد ایزد، یاد نیک‌اندیشان با خواندن ترجمه و زَند (:تفسیر) اوستای گهنبار هفتن یشت به کوشش مهری منوچهری گرامی داشته شد

در بخشی دیگر از برنامه‌ی گردهمایی اشتاد روز، ورزش و نرمش صبحگاهی انجام شد

در بخشی دیگر از برنامه‌ی گردهمایی اشتاد روز، ورزش و نرمش صبحگاهی انجام شد

9

10

11

12

13

در بخش تعذیه‌ی سالم گردهمایی اشتد روز، پروین کریمدادی روش تهیه کیک اسفناج و آدخت بهمردی  کیک سیب را به دوستداران آموزش دادند

در بخش تعذیه‌ی سالم گردهمایی اشتد روز، پروین کریمدادی روش تهیه کیک اسفناج و آدخت بهمردی  کیک سیب را به دوستداران آموزش دادند

15

16

فرتور رسیده است .

1364

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-30