تارنمای خبری امرداد
باد، به چم هوا

«باد»،؛ بیست‌و‌دومین روز ماه در گاهشمار زرتشتی

باد، به چم هوا «باد»،؛ بیست‌و‌دومین روز ماه در گاهشمار زرتشتی«باد»، نام بیست‌و‌دومین روز ماه در سالنمای زرتشتی است. باد، به چم هوا است. در فرهنگ زرتشتی هوا از چهار آخشیج ستودنی و سپندینه مانند آب و آتش و … است. در فرهنگ ایران پاک نگهداشتن چهار آخشیج خویشکاری هر انسان است. در اوستا ایزد وَیو(باد) همراه و همکار ایزدان آب و آتش و خاک است. ایزد وَیو (ایزد «باد» یا «هوا») همواره با ایزد رام آمده است. در اوستای سی‌روزه آمده: «…یاری باد به همه رزم و کارزار برساد. هر که را باد پشتیبان است پیروزی همیشه با اوست

ایزد باد در اوستا چنین گزارش شده: جوینده، نیك‌كردار، چیره‌شونده، پس‌رونده، پیش‌رونده، پاینده‌فر، سخت‌ترین، قوی‌ترین، شكست‌دهنده، موج‌ریزنده، زبانه‌كشنده و ….

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

چون باد‌روز، روز نشاط آمد ای نگار

شادی فزای هین و بده باده و بیار

باده است شادی دل پیوسته باده خور

بی‌باده هر چه بینی باد هوا شمار

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

در بخش (نیایش خواندن سرود و ادعیه) از بر کن و به کار نو مَپیوند

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

وگر با شدت کار، با داوران / در این روز رو، تا شوی کامران

سزد روز (باد) ار درنگی شوی / نپیوندی امروز کار از نوی

 

رخدادهای ملی در این روز

در سال665 میلادی مردم مازندران برای ایستادگی بهتر در برابر یورش نظامی تازیان به این استان ایران، شاپور باوندیان(باندیان شاپور) از وابستگان خاندان اسپهبدان را به ریاست خود‌(حكومت مازندران) برگزیدند. این خانواده تا 65 سال بر مازندران فرمان راندند.

آغاز جنگ سه ساله ایران و روم بر سر توسعه ایران در میان رودان در زمان بلاش چهارم: 194 میلادی

زادروز حکیم ابوالفتح عمر خیام نیشابوری فیلسوف، شاعر، منجم و دانشمند ایرانی: 427 خورشیدی

 

رخدادهای زرتشتی در این روز

زاد روز فرنگیس شاهرخ

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید