لوگو امرداد

پنج روز پنجه، برگزاری آیین گاتاخوانی به کوشش گاتاپویان یزد

پنج روز پنجه، آیین گاتاخوانی از سوی گاتاپویان یزد برگزار می‌شودگاتاپویان یزد مانند سال گذشته در پنج روز پنجه همه‌ی گات‌ها را کامل و از روی حروف دین دبیره می‌خوانند.

آیین گاتا‌خوانی همزمان با روزهای چهره گاهنبار همس پت میدیم گاه در آرامشکده (گاتاپویان) برگزار می‌شود. در پنج روز پنجه پایان سال، هر روز یکی از بخش‌های گات‌ها خوانده می‌شود، بدین گونه که نخستین روز چَهره‌ی گهنبار اهنود نامیده و اهنودگات خوانده می‌شود. روز دوم که اشتود نام دارد، اشتودگات خوانده می‌شود و تا روز پنجم با خواندن بخش وهیشتوایش گاتا‌خوانی پیگیری می‌شود.

برگزاری این آیین از روز اهنود، نخستین روز پنجه در گاهشمار زرتشتی برابر با شنبه 25 اسفندماه در گاهشمار رسمی کشور، آغاز می‌شود. در این روز آیین جشن‌خوانی به مناسبت جابجایی گات‌هاپویان به مکان جدید از ساعت 16 در آرامشکده یرگزار می‌‍‌شود. در ادامه از ساعت 18 آغاز سرایش اهنودگات خواهد بود.

دوستداران گات‌ها‌خوانی در هر گروه سنی و با هر توانایی در خواندن گات‌ها می‌توانند به خانه‌ی رشید و سرور (آرامشکده) به نشانی، یزد، بلوار بسیج، کوچه‌ی مهر، کوچه‌ی ششم بروند.

گات‌ها از کهن‌ترین و سپندترین بخش‌های اوستاست که از خودِ اشوزرتشت به یادگار مانده است. گات ها، جمع گات به معنی سرود یا چکامه است.
این چکامه دیوانی کوچک ولی پُر ارزش از سخن سرایی اشوزرتشت که نیکی وبدی را باهم بیان می کند و به انسان اجازه واختیار می دهد تا راه نیک وبد را با آزادی برگزیند.
گات‌ها درهفده سرود و با پنج آهنگ فراهم شده است. اهنَوَد، اُشتَوَد، سپنتَمَد، وُهوخشَتر، وَهیشتُوایشت؛ گات‌های پنج‌گانه هستند.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار در سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-02-02