تارنمای خبری امرداد
تأثیر دگرگونی فرهنگی بر معماری آرامگاه های زرتشتی

تأثیر دگرگونی فرهنگی بر معماری آرامگاه های زرتشتی

تأثیر دگرگونی فرهنگی بر معماری آرامگاه های زرتشتی

 

 

 

 

 

دخمه ی زرتشتیان در یزد

 چیدمان دخمه ی زرتشتیان در باستان

مقایسه ی کاخ فرح آباد یا قصر فیروزه در قدیم و امروز (تهران، 1395)

 

سیر تکاملی آرامگاه‌های زرتشتی بر اساس برداشت میدانی و تحلیل‌ها و ترسیم‌های نگارنده

تصویر سنگ های به کار رفته در آرامگاه زرتشتیان و نام آن ها بر اساس برداشت نگارنده

 

7777

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید