لوگو امرداد

گرامیداشت آیین مهرگان با برگزاری گهنبار در تفت

انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد با برگزاری گهنبار آیین مهرگان را گرامی داشت.

دهم مهر ماه 1401، برابر با مهرایزد و مهرماه 3760 زرتشتی در خجسته روز مهرگان، آیین گهنبار با اوستاخوانی موبدان رستم کاووسیان‌زاده و اردشیر فرهی در آتشکده محله سرده تفت برگزار شد.

  مهرگان همچون دیگر آیین‌های زرتشتیان از پیشینه‌های (:فلسفه) دینی، استوره‌ای و طبیعی برخوردار است. در باور مردمی سرچشمه‌ی پیدایش مهرگان به خیزش کاوه بر ضحاک بیدادگر و پیروزی داد بر بیداد برمی‌گردد. از دید طبیعی زمان برپایی این آیین، اعتدالی پاییزی را نوید می‌دهد. امروزه این آیین در روز مهر ایزد از ماه مهر (در گاهشمار زرتشتی) برابر با دهم مهرماه در گاهشمار رسمی کشور برگزار می‌شود.

photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۱۹ photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۲۷ 3 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۲۹ 4 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۳۲ 1 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۳۵ 2 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۳۶ 5 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۳۸ 6 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۳۹ 2 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۳۹ 7 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۴۱ 8 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۴۲ 9 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۴۵ 10 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۴۶ 12 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۴۸ 11 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۵۴ 2 1 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۵۴ 14 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۵۶ 13 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۰ ۵۹ 15 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۱ ۰۱ 16 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۱ ۰۲ 17 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۱ ۰۴ 19 photo ۲۰۲۲ ۱۰ ۰۳ ۲۰ ۰۱ ۰۷ 18

فرتورها رسیـده است.

4090

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-05