لوگو امرداد

نیایش گروهی‌ زرتشتیان تهران در شاه‌ورهرام ایزد

18 21آیین نیایش گروهی زرتشتیان در شاه‌ورهرام ایزد تهران پسین شنبه 14 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.
انجمن موبدان با هماهنگی انجمن زرتشتیان تهران خبر از برگزاری آیین نیایش همگانی و خواندن اوستای تندرستی برای همه همکیشان و ایرانیان داد. این آیین ساعت 18 شنبه ۱۴ بهمن 1402 خورشیدی  برابر با ورهرام روز از ماه بهمن گاهشماری زرتشتی، در شاه ورهرام ایزد تهران برگزار می‌شود.
گروهی از زرتشتیان تهرانی هر ماه در روز ورهرام از بامداد تا شامگاه با باشندگی در شاه ورهرام ایزد تهران به نیایش به درگاه اهورامزدا می‌پردازند.
شاه ورهرام ایزد نیایش‌گاهی است که در برخی از شهرها وروستا های زرتشتی‌نشین ایران وجود دارد. « وَرَهرام» در اوستا « وِرِترغنه» آمده و در فرهنگ باستانی ایرانیان، ایزد پیروزی‌بخش است. بیستمین روز از ماه سی‌روزه‌ی زرتشتیان ورهرام به چم (:معنا) پیروزی نامیده می‌شود. نیاکان ما به روز «ورهرام» در چنین نیایشگاه‌هایی برای پیشرفت و پیروزی در زندگی خود به نیایش و خواندن اوستای ورهرام یشت می‌پرداختند و پس از آن بامدادان به سراغ زندگی و کار می‌رفتند. به پیروی از پیام اشو زرتشت در تازه گردانیدن زندگانی، پیش بردن جهان هستی، و گسترش آیین راستی می‌کوشند. بیشتر مزدیسنان برای باشندگی در زیارت‌گاه‌‌ها، آدریان و نیایش کردن همواره سدره و کُشتی برتن دارند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-11-23