تارنمای خبری امرداد
انجمن تفت‌وتوابع مقیم تهران برگزار کرد:

برپایی آیین اوستاخوانی به پاس آفرینش جانوران

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران گهنبار چهره میدیارم‌گاه را در پسین آدینه برگزار کرد.

آیین اوستاخوانی چَهره‌ی پنجم از گهنبارها دیروز آدینه 11 دی‌ماه 1395 خورشیدی در خانه‌ی نرگس برگزار شد.

گهنبار میدیارم‌گاه یا گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ از 10 تا 14 دی‌ماه، برابر با مهرایزد تا ورهرام‌ایزد در سالنمای زرتشتی برگزار می‌شود. این گهنبار پاس‌داشت آفرینش جانوران است و از این‌رو بر روی سفره‌ی دینیِ گهنبار شیر می‌گذارند.

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

گهنبار

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران

فرتور از انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران است.

6744

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید