لوگو امرداد
انجمن اشا مجازی برگزار می‌کند

جَشَن شادی و تندرستی با اوستاخوانی موبد مهربان فیروزگری

ffانجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مرکز(اشا)، جَشَن شادی و تندرستی را با اوستاخوانی موبد مهربان فیروزگری، مجازی برگزار می‌کند.

موبد مهربان فیروزگری، روز مهر ایزد برابر با شنبه 16 فروردین‌ماه 1399 خورشیدی، در گاه اَئیوی‌سَروترم، اوستاخوانی جَشَن شادی به دوش آرامی و تندرستی همه نیکان و وهان هفت کشور زمین و آرزوی دوری درد و غم از جهان و جهانیان را از ساعت 20 آغاز می‌کند. همکیشان می‌توانند در خانه با خواندن بخش‌هایی از سپندینه اوستای بایسته همزمان با اوستا‌خوانی موبد مهربان فیروزگری هم بهره‌ی جَشَن‌خوانی شادی و تندرستی شوند.

موبد مهربان فیروزگری با تاکید بر این که این آیین اوستاخوانی جَشَن برای شادی و تندرستی همگان است و نمی‌توان گهنبار نامید، یادآوری کرد: آیینی گهنبار نامیده می‌شود که با انجام دادودهش همراه شود. آیین گهنبار در هنگام چَهره و یا خارج از چَهره (گهنبار نامور به توجی) بایسته است با انجام داد و دهش برگزار شود. برای تدارک سفره‌ی گهنبار، دهش بهدینان (پرداخت هزینه و یا مواد اولیه) گردآوری شده و همراه با آیین اوستاخوانی گهنبار خیر و خیرات انجام می‌شود.

موبد فیروزگری در ادامه افزود: می‌توان از آیین درگذشت اشو زرتشت که با دهش همکیشان برگزار می‌شود به عنوان گهنبار توجی نام برد.

بایسته است بهدینان در جَشَن تندرستی و شادی، در آغاز با گفتن، دهمان جَشَن شادی به دوش آرامی و تندرستی همه نیکان و وهان هفت کشور زمین، بهروزی و شادزیوی برای همگان خواستار شوند. با خواندن اوستای سروش باج و کُشتی، کُشتی نو کرده، سپس اوستای آفرینگان دهمان، کرده سروش خوانده شود. با سرایش همازور دهمان در نیایش، پایداری همفکری، هم‌بستگی و هماهنگی میان انسان‌ها را برای گسترش راستی و نبود کژاندیشی و نابرابری، خواستار شده و با سرایش اوستای برساد پذیرش نیایش را به پروردگار بسپارند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-05