لوگو امرداد

اوستای سال نو همراه با برگردان فارسی

ساعاتی دیگر، ساعت ۱۳ و ۵۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه‌ی ۳۰ اسفندماه، واپسین لحظه‌ی سال ۱۳۹۵ و آغاز سال ۱۳۹۶ خواهد بود؛ زمانی که با عنوان لحظه‌ی تحویل سال می‌شناسیم و فارسی‌زبانان این لحظه را با آرزویی در دل و نیایشی از ژرفای دل برای داشتن سالی پربار و خوش همراه می‌کنند.

زرتشتیان نیز به عنوان گروهی از مردمان فارسی‌زبان که از هزاره‌های دور نوروز را گرامی می‌دارند، لحظه‌ی تحویل سال را با نیایشی ویژه از اوستای «هفتن یشت» سپری می‌کنند که متن اوستایی و ترجمه‌ی فارسی آن را در زیر می‌خوانید:

ایتا. آت. یَزَه مَیدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. یه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگْهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بومیمچا. ویسْپاچا. وُهو

دَیتی. كَنامْچا. ایدْیونام. هْیتْ. اُرونو. یزَه مَیدِه

اَشااُنامْ. آئَتْ. اُرونو. یزَه مَیدِه. كودُ. زاتَنامْچیت. نَرامْچا. نااِئری نامْچا. یئِه شامْ. وَهِه هیش. دَائِناوْ. وَهنَینْتی. وا. وِنْگْهِن. وا. وَاونَرِه. وا

آت. ایتا. یزَه مَیدِه. وَنْگْهوشْچا. ایت. وَنْگْهومیشْچا. ایت. سْپِنْتِ نْگْ. اَمِشهِ نْگْ. یَوَاِجیو. یوَاِسْوو. یوئی. وَنْگْهِه اُش. آ. مَنَنْگْهو. شْینْیتی. یاوْسْچا. اوُایتی

(سپس باشندگان بر سر سفره‌ی هفت‌سین دست در دست هم می‌خوانند)

اَتَه جَمْیادَیته آفْرینامی. اَغْنی اَشوبیم. هَمازوربیم. هَمازور كِرفِه‌كاران بیم. دور از وَنا و وَناكاران بیم. هَم‌كرفه بسته‌كشتیان و نیكان و وهان هفت كشور زمین بیم. دیرزیویم. درست زیویم. شاد زیویم. تا زیویم به كامه زیویم. گیتی‌مان باد به كامه تن. مینومان باد به كامه روان. همازوربیم. همازور همااشوبیم. اشم وهو (تا سر)

اوستای سال نو 

برگردان نیایش آغاز سال نو از اوستا به زبان فارسی:

پروردگارا، تو را سپاس می گوییم.

که هنجار راستی را بنیاد نهادی.

زمین و آسمان، آب و گیاهان را آفریدی.

با مهر خود، روشنایی و شادی را برای زندگی مردم پایدار ساختی.

به ما آموختی تا بامنش نیک به تو نزدیک شویم.

باگفتار نیک، آیین راستی را گسترش دهیم.

و با کردارنیک، سازنده و سودرسان باشیم.

اکنون که با گردش زمان، روزگاری تازه فراهم گشته است.

با دست های برافراشته تو را نیایش می کنیم.

برآنیم تا با کارهای درست خود.

که از دانایی و خرد سرچشمه می گیرد.

روان هستی را خشنود سازیم.

ای اهورامزدا.

آرامش و آسایش را برای نیکوکاران جهان افزون گردان.

دیرزیویم، درست زیویم، شاد زیویم، تازیویم به کامه زیویم، گیتی مان به کامه باد به کامه تن، مینومان به کامه باد به کامه روان.

اغنی اشو بیم، همازور بیم، همازور هما اشوبیم

اشم وهو. وهیشتم استی. اوشتا استی. اوشتا اهمایی. هیت اشایی. وهیشتایی اشم.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

3 پاسخ

  1. درود بر شما
    این نیایش از کدام تکه اوستا برداشته شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-03-24