لوگو امرداد

برگزاری دورواج آیین گهنبار چَهره میدیوزرم گاه در کرج

پیرو وچر انجمن موبدان تهران و بایستگی دوری از گردهمایی درراستای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، موبد گودرز ماوندی آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی میدیوزرم‌گاه،‌ را در خانه دورواج برگزار کرد.
با فراخوان انجمن زرتشتیان کرج، سپیده‌دم روز خور ایزد و ماه اردیبهشت، در گاه هاون 10 اردیبهشت‌ماه 1399 خورشیدی، همکیشان ساکن کرج با خواندن آفرینگان گهنبار به‌گونه‌ی دورواج هر یک در خانه‌های خود، همازور با موبد گودرز ماوندادی به نیایش پرداختند و هم‌بهره در میزد مینوی گهنبار از اهورامزدا تندرستی و گذر از سختی را برای همگان خواستار شدند.

میدیوزرم گاه نخستین جشن ششگانه‌ی سالیانه است که در نیمه‌ی بهار، 45 روز از بهار گذشته، برگزار می‌شود. گهنبار، آیین و جشنی است که از دیرباز در پهنه‌ی ایران فرهنگی، به‌پا داشته می‌شده، جشنی که نخستین بن‌پایه و مایه‌ی آن گردهم آمدن، هم‌افزایی، همازوری و شادی است. گهنبار میدیوزرم گاه یا میانه‌ی بهار، نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت (از روز خیر تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود. مجمر آتش و چراغ روغنی نماد این چهره در سفره‌ی گهنبار است.

1 1
موبد گودرز ماوندی، برگزاری دورواج آیین گهنبار چهره‌ی میدیوزرم گاه،

3 4 2 1

فرتورها از انجمن زرتشتیان کرج است.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-03