لوگو امرداد

واپسین روز گهنبار میان تابستان در خانه نرگس بدون گردهمایی

دومین چَهره‌ از گهنبار در سال 99 با پایداری کووید-19، بدون گردهمایی آیینی در انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار  شد.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبار چهره میدیوشهم گاه را در شرایط ویژه‌ی کنونی به شوند پیشگیری از گسترش ویروس کرونا بدون باشندگی همکیشان در خانه‌ی نرگس برگزار کرد. موبد فرهنگ ضیاتبری، آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار را روز دی به‌مهر ایزد و تیرماه زرتشتی برابر با پنجشنبه 12 تیرماه 1399 خورشیدی به یاد و نامگانه‌ی روانشادان و از بهرت اشویی هماروانان به‌جا آورد.

با فراگیری ویروس کووید-19 از اسفندماه سال گذشته، پیرو وَچَر (:دیدگاه دینی)، انجمن موبدان تهران و از نظر کیش سپندینه زرتشتی که برپایه دانش، خرد و خردورزی است؛ آیین‌های گروهی همچون گهنبار و آیین‌های شادی یا روان، بدون گردهمایی برگزار می‌شود.

میدیوشهیم‌‌گاه دومین چهره از گهنبار و به چم (:معنی) میان تابستان است. در این چهره از گهنبار آفرینش آب پاس داشته می‌شود و از این‌رو در سفره‌ی گهنبار آب را در طرف مسی می‌ریزند و بر سر سفره می‌گذارند.
این گهنبار برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی از روز خیر ایزد تا دی‌بهمر ایزد در تیرماه که با هشتم تا 12 تیرماه در گاهشمار رسمی کشور برابری می‌کند، برگزار می‌شود.

 

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.08.03 PM copy
دومین چَهره‌ از گهنبار  سال 99 با پایداری کووید-19، بدون گردهمایی آیینی در خانه نرگس
WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.08.04 PM copy
موبد فرهنگ ضیاتبری آفرینگان‌خوانی گهنبار میان تابستان را به جا آورد
WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.08.06 PM copy
رستم مزدیسنی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.09.58 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.10.01 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.10.05 PM 1 copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.10.05 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.10.41 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.10.53 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.02 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.06 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.09 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.10 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.15 PM 1 copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.15 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.16 PM 1 copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.19 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.21 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.24 PM 1 copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.27 PM 1 copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.27 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.35 PM 1 copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.35 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.37 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.39 PM

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.43 PM 1

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.11.43 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.07.46 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.07.54 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.07.59 PM copy

WhatsApp Image 2020 07 02 at 10.08.02 PM copy

فرتورها از انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران رسیده است.

1842

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-24