لوگو امرداد
آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

برگزاری آیین گهنبار میان تابستان بدون گردهمایی در خانه نرگس

3 2 1آیین گهنبار چهره میدیوشهم گاه با پایداری کووید-19، بدون گردهمایی آیینی در انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار خواهد شد.
پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میان تابستان به پاس آفرینش آب، روز دی به‌مهر و تیرماه زرتشتی که با پنجشنبه 12 تیرماه خورشیدی برابری می‌کند، از ساعت 18 در خانه‌ی نرگس محل این انجمن بدون حضور همکیشان برگزار می‌شود.
آفرینگان گهنبار به نامگانه‌ی روانشادان:

1- بهرام شهریار. کتایون جمشید. سلطان ماونداد. گشتاسب بهرام. دولت خداداد رشید. شاه جهان گشتاسب قباد‌زاده. کتایون رستم موحد شهریاری.
2- خداداد اردشیر خدادادی مبارکه. فیروزه جمشید خدابخش. کیخسرو نامدار مهدی‌آبادی. فیروزه اورمزدیار خورسند. خداداد اردشیر ویرابی. سهراب رستم لوک یزدی
3- تیرانداز رستم. تیرانداز اردشیر تیراندازی حسینی. فیروزه خدادادمهربانی زین‌آبادی. اردشیر تیرانداز تیراندازی. جمشید تیرانداز تیراندازی. کیخسرو تیرانداز تیراندازی. شهریار تیرانداز تیراندازی. رستم کیخسرو تیراندازی.
4- رستم هرمزدیار محمدآبادی. اردشیر رستم هرمزدیار محمدآبادی. مهربانو خسرو محمدآبادی. سروش اردشیر بمان محمدآبادی. بانو رستم محمدآبادی. اردشیر رستم سرخاب محمدآبادی. خدابخش بمان محمدآبادی. ماهرخ سروش محمدآبادی. بانو خدابخش محمدآبادی. کیخسرو خداداد خسرویانی رحمت‌آبادی.
5- افلاطون خدایار خدایاری. خدارحم خداداد رشید فرامرزی. سلطان رستم فرامرزی (بهرام‌ شهریاری). پریزاد خدارحم رشید فرامرزی (فرشید). فریدون رستم فرشید. مروارید خدارحم رشید فرامرزی(گشتاسبی). سهراب گشتاسبی. فرخنده اردشیر تیراندازی.
6- اردشیر مهربان بامسیان. مهربان بامس بامسیان. فرنگیس مهربان رستمی. کیخسرو مهربان رستمی. گوهر بانو شابهرام مهررستمی.
7- آدر مهربان. مهربانو سروش. کشور خداداد. نوذر آدر. سرور آرستم. رستم خداداد. پریدخت رستم معدن .کیخسرو نوذر هخامنشی.
8- جان‌باخته زنده‌روان کیخسرو کیخسروی. شاسلطان بهرام خیر‌آبادی. بانو بهرام خیرآبادی. گوهر وفادار جوانمرد تفتی.
9- وفادار اردشیر اورمزدیار راحت‌آبادی. سرور دینیار مرزبان راحت‌آبادی. وفادار جهانگیر بابکان. سرور مهربان خاوری تفتی. شهمردان وفادار فرهی‌فر. بمان وفادار فرهی‌فر. سیمین‌دخت اورمزدیار کامران. خسرو وفادار فرهی‌فر
10- شیرین گشتاسب خسرویانی (استاد). خداداد اورمزدیار خسرویانی‌پور. مهربان اردشیر استاد. خورشیدبانو خداداد خسرویانی(استاد). فرهنگ موبد فریدون شهزادی. موبد فریدون موبد خدامراد شهزادی. همایون خداداد خسرویانی‌پور. کیخسرو شهریار باستانی اله‌آبادی.
11- اسفندیار شهریار نوشیروانی. موبد اردشیر موبد هرمزدیار آذر گشسب. دولت هرمزدیار آذری. پریدخت موبد جمشید جمشیدی. مهندس بهمن موبد جمشید جمشیدی. دکتر کیخسرو موبد جمشید جمشیدی. مهندس فریبرز موبد اردشیر آذر گشسب. بهرام موبد جمشید جمشیدی.
12- خدابخش رستم. اردشیر خدابخش. گل بهرام. کیخسرو رستم. شیرین خدابخش راحت ابادی. وفادار کیخسرو راحت‌آبادی. گوهر وفادار جوانمرد.
13-فریدون اردشیر تفتی. پرویز اسفندیار. کشور دینیار مرزبان. اختر فریدون ماهی تفتی. خسرو پرویز نمیریان. اردشیر اسفندیار نمیریان. شاه فریدون اسفندیار نمیریان. بانو خسرو نمیریان. شاه جهان پرویز فرهنگ. جمشید پرویز نمیریان. و از بهرت اشوی هماروانان خوانده می‌شود.
میدیوشهیم‌‌گاه دومین چهره از گهنبار و به چم (:معنی) میان تابستان است. در این چهره از گهنبار آفرینش آب پاس داشته می‌شود و از این‌رو در سفره‌ی گهنبار آب را در طرف مسی می‌ریزند و بر سر سفره می‌گذارند. این گهنبار برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی از روز خیر ایزد تا دی‌بهمر ایزد در تیرماه که با هشتم تا 12 تیرماه در گاهشمار رسمی کشور برابری می‌کند، برگزار می‌شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-12-05