تارنمای خبری امرداد

پادگان قدیم شهر رینه پایگاه ثبت جهانی دماوند شد

دلاور بزرگ نیا در جشن تیرگان وروز ملی دماوند که با کوشش دانشگاه رینه برگزار شد با بیان اینکه مجموعه پادگان قدیم شهر رینه پایگاه ثبت جهانی دماوند می شود گفت: به مناسبت روز ملی دماوند همایشی در شهر رینه برگزار شد و مجموعه پادگان قدیم شهر رینه به عنوان پایگاه ثبت جهانی دماوند انتخاب شده است.
وی درباره ثبت جهانی قله دماوند افزود: تمهیداتی درنظر گرفته شد و قله دماوند در فهرست ثبت جهانی قرار دارد و مشاور نیز برای این طرح انتخاب شده است.
بزرگ نیا با بیان اینکه قله دماوند از نظر تقسیمات کشوری در حوزه جغرافیایی مازندران واقع شده است درباره شوندهای(:دلایل) دیرکرد ثبت جهانی قله دماوند گفت: در حال حاضر ۹۱ کشور برای ثبت جهانی دارای اثر هستند و در نوبت قرار دارند و قله دماوند نیز از جمله گزینه‌ها است.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران درباره نواقص پرونده قله دماوند برای ثبت جهانی نیز افزود: برخی نواقص از جمله وجود معادن در قله دماوند از بین رفت و از فعالیت آنان جلوگیری شد و دنبال آن هستیم تا با ثبت جهانی این قله، برخی ایرادات موجود را رفع کنیم.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید