تارنمای خبری امرداد
امرداد 367 چاپ شد

تازش نواده‌ی «جومونگ» به ایران

تازه‌ترین شماره‌ی امرداد در هشت رویه منتشر شد.

در شماره‌ی تازه‌ی امرداد‌ هم‌چون شماره‌های پیشین گزارش‌های تاریخی، فرهنگی و خبرهایی از گوشه و کنار ایران وهم‌چنین نوشتاری با عنوان تازش نواده‌ی «جومونگ» به ایران، در هشت رویه آمده است. امرداد 367 از شنبه 17 تیر‌ماه 1396 در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش امرداد در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران و خوانندگان این نشریه قرار می‌گیرد.

در امرداد 367 نوشتار و گزارش‌های زیر را می‌خوانیم:

عنوان نوشتارهای رویه دوم(رویداد)

– سپاهان چشم‌به‌ راه کاوه آهنگر»

– عمارت بدیع‌الحکما؛ زخم خورده ولی استوار

– اروندرود را هامون نکنیم

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم(مردم)

– آسمان آبی، زمین سبز

– حمام قورباغه، سنگی که دیگر حمام نیست

– نگاه مردم

– جدول

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم(ادب و هنر)

– قدر مجموعه‌ی گل مرغ سحر داند و بس*

– داستان‌هایی از دل‌دادگی در تاروپود «درخت زندگی»

– ویستا بانوی مینوسرشت ایران‌زمین

 

در رویه‌ی پنجم(اندیشه) این نوشتارها آمده است:

– ارزش‌مندی آب، باران و کردار مردمان ایرانی

– پیوندهای فرهنگی گسستنی نیست

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی ششم(تاریخ و باستان‌شناسی)

– تازش نواده‌ی «جومونگ» به ایران

– معدن«مس عینک» دریایی از ناشناخته‌ها

– گرشاسپ، پایانی بر روزگار پیشدادیان

– نگاهی به مهرهای روزگار اشکانی

 

عنوان نوشتارهای رویه هفتم(زرتشتیان)

– نگاهبانی نو برای آیینی کهن

– آیین واج‌یشت برای پاسداری از ساختار «اوستا» است

– نیکنامی به نام کیخسرو

 

در پایان و در رویه‌ی هشت(هشتی) این نوشتارها آمده است:

– تاج‌ماه، سومین الماس پرآوازه‌ی جهان

– روزنگار

– پیش‌گیری از ریختن پسماند، جریمه یا آموزش؟

– تخت تاقدیس، شاهکار دانش مکانیک ساسانی

– او کیست؟

سیصدو شصت و هفتمین شماره‌ی امرداد از 17 تیرماه 1396 در روزنامه فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

 

برای این‌كه امرداد را پیش از چاپ بخوانید، می‌توانید مشترک الكترونیكی امرداد شوید.

 

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید