تارنمای خبری امرداد
انجمن زرتشتیان یزد برگزار کرد

بیستمین آیین سالگرد روانشاد ارباب فریدون زرتشتی

انجمن زرتشتیان یزد بیستمین آیین سالگرد درگذشت روانشاد ارباب فریدون زرتشتی را برگزار کرد.

آیین آفرینگان‌خوانی به یاد بزرگمرد دهشمند، ارباب ‌فریدون زرتشتی، سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹ خورشیدی در ساختمان انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد. زنده‌یاد ارباب فریدون زرتشتی در کنار بیشمار دهش‌ها و نیکوکاری‌هایی که برای هازمان زرتشتی به یادگار گذاشته، دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان یزد را نیز به انجمن پیش‌کش کرده است.

ارباب فریدون بهمن زرتشتی در ۲۸ امردادماه ۱۲۸۱ خورشیدی در یزد زاده شد. روان‌شاد ارباب فریدون زرتشتی تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان دینیاری یزد به پایان رساند و پس از آن به فراگیری اوستا و یادگیری آیین دینی با سرپرستی روانشاد دستور پیروز پرداخت.
آن روان‌شاد پس از گذران دوران تحصیل خود به بمبیی هندوستان رفت و در آنجا به مدت چهار سال در یکی از بهترین آموزشگاه‌ها به فراگیری دانش پرداخت. روان‌شاد ارباب فریدون زرتشتی تجارت‌خانه‌ای در هندوستان بنیان نهاد و به کار و تلاش در آن پرداخت.
ساخت تالار مرکز برادران زرتشتی در لندن، ساخت تالار نیایش مرکز زرتشتیان در هستون آمریکا، بازسازی مجموعه پرورشگاه مارکار یزد، تامین مالی ایجاد خانه‌ی سالمندان در تهران، ساخت خانه‌ی زرتشتیان در اصفهان، بازسازی دبیرستان‌های پسرانه‌ی تهران بخشی از کارهای نیک شادروان ارباب فریدون زرتشتی و برادر نیک‌اندیش وی ارباب مهربان زرتشتی است.
ارباب فریدون زرتشتی در ۲۷ آبا‌ن‌ماه ۱۳۷۹ در آمریکا درگذشت اما به شوند (:دلیل) مهر و دلبستگی آن روان‌شاد به میهن، پیکر او به ایران فرستاده و در آرامگاه قصرفیروزه‌ی تهران به خاک سپرده شد.

آیین آفرینگان‌خوانی به یاد ارباب ‌فریدون زرتشتی، با آوای موبد رستم کاووسیان‌‌زاده به‌جا آورده شد

بیستمین آیین درگذشت ارباب فریدون زرتشتی سه شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹ خورشیدی در ساختمان انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد

فرتورها از انجمن زرتشتیان یزد رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید