لوگو امرداد

پنج روز پنجه، آیین گاتاخوانی از سوی گاتاپویان یزد برگزار می‌شود

گهنبارگاتاپویان یزد مانند سال گذشته در پنج روز پنجه همه‌ی گاتها را کامل و از روی حروف دین دبیره می‌خوانند.
آیین گاتا‌خوانی همزمان با روزهای چهره گاهنبار همس پت میدیم گاه در آتشکده‌ی یزد برگزار می‌شود. هر روز یکی از بخش‌های گاتها خوانده می‌شود، بدین گونه که نخستین روز چَهره‌ی گهنبار اهنود نامیده و اهنودگات خوانده می‌شود. روز دوم که اشتود نام دارد، اشتودگات خوانده می‌شود و تا روز پنجم با خواندن بخش وهیشتوایش گاتا‌خوانی پیگیری می‌شود.
توانایی درست‌خوانی و روان خواندن بندها بسیار مهم است و در همین راستا نشست‌هایی برای هماهنگی گاتاخوانان برگزار می‌شود.
دوستداران گاتها‌خوانی در هر گروه سنی که برای خواندن گاتها توانایی دارند، می‌توانند برای ابراز آمادگی و هماهنگی با شماره‌ی ۰۹۳۵۵۴۹۸۲۱۴ تماس بگیرند.
گات‌ها از کهن ترین و سپندترین بخش‌های اوستاست که از خودِ اشوزرتشت به یادگار مانده است. گات ها، جمع گات به معنی سرود یا چکامه است.
این چکامه دیوانی کوچک ولی پُر ارزش از سخن سرایی اشوزرتشت که نیکی وبدی را باهم بیان می کند و به انسان اجازه واختیار می دهد تا راه نیک وبد را با آزادی برگزیند.
گات‌ها درهفده سرود و با پنج آهنگ فراهم شده است. اهنَوَد، اُشتَوَد، سپنتَمَد، وُهوخشَتر، وَهیشتُوایشت؛ گات‌های پنج‌گانه هستند.
گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌میدیم واپسین چهره‌ی گهنبار در سال، از 25 تا 29 اسفندماه برگزار می‌شود. روزهای پنجه برابر با اهنود تا وهیشتواش در گاهشمار زرتشتی هنگام برگزاری این چهره از گهنبار است. همس‌پت‌میدیم‌گاه ششمین و واپسین چهره از گهنبارهاست و به پاس آفرینش انسان برگزار می‌شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-23