تارنمای خبری امرداد

آتشکوه

 

 

 

 

 تابلوی راهنمای مسیر آتشکده

 نمای آتشکده از درون روستا

ساخت حریم و پارکینگ برای آتشکده

 نمونه ای از بی فرهنگی هم میهنان بر دیواره ی آتشکده

شکوه یکی از ستون ها

نمونه ی مرمت ستون ها

آتشکده و روستای کنار آن

نمای کلی روستای کنار آتشکده

معادن سنگ در کوه های غرب آتشکده

تکه ای بافت چوبی داخل ستون ها

کندن کانال در کنار آتشکده با لودر

فرتور از مهرداد خردورز است.

0114

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید