تارنمای خبری امرداد
گروه پویندگان راه اشا برگزار می‌کند

هماورد اوستاخوانی؛ سرایش واژ «اورمزدیشت»

گروه آموزشی پژوهشی پویندگان راه اشا، هماورد اوستاخوانی را در راستای گسترش بیشتر واژ سپندینه اوستا به خجستگی جشن‌های دیگان برگزار می‌کند.

گروه پویندگان راه اشا به آگاهی می‌رساند، پاسداشت از آوای یگانه چندهزارساله اوستا که از دل بسیاری دانش کشف نشده بیرون آمده است، یک خویشکاری دینی و تاریخی هر فرد مزدیسنی است. پس با آوایی رسا، واژگان را بسرایید، تا واژ اوستا ماندگار بماند.

همکیشان در هر رده سنی و از هر جای جهان می‌توانند در این هماورد همازور شوند.
برای باشندگی در این هماورد تنها می‌بایست واژ «اورمزدیشت» را درست و با آوایی رسا و خوش بسرایید و آن را در تلگرام به شماره +۹۸۹۱۳۹۴۳۵۷۵۴ بفرستید. پایان زمان فرستادن آواها ساعت ۲۴ دی به‌مهر و دی ماه برابر با سه شنبه 9 دی‌ماه 1399 خورشیدی (۲۹ دسامبر) به زمان ایران است.

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید