لوگو امرداد

هموندان انجمن با تغییر اساس‌نامه مخالفت کردند

anjoman2هموندان گردش ۴۳ انجمن زرتشتیان تهران در نشست نود و نهم این انجمن که دوشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، با هفت رای موافق، دو رای ممتنع و هشت رای مخالف با تغییر اساس‌نامه‌ی فعلی این انجمن مخالفت کردند.

پیشنهاد تغییر و بازنگری اساس‌‌نامه‌ی فعلی انجمن نزدیک به یک سال پیش مطرح شد و در نشست ۹۷ رستم خسرویانی رییس و افشین نمیرانیان نایب‌رییس انجمن از هموندان خواسته بودند تا اساس‌نامه‌ی پیشنهادی وزارت کشور و مصوب شده‌ی همایش انجمن‌های زرتشتی را بررسی و پیشنهاد‌های خود را ارایه کنند.

طرح ارایه شده از سوی هیات‌رییسه بدین‌گونه بود:

 • مقرر شد تا اساس‌نامه‌ی مورد تایید گردهمایی انجمن‌های زرتشتی و وزارت کشور به عنوان چارچوب اولیه‌ی اساس‌نامه‌ی آینده‌ی انجمن در نظر گرفته شود.
 • هیاتی به منظور تدوین نسخه‌ی نهایی و ارایه‌ی آن به هیات‌مدیره حداکثر تا بهار ۱۳۹۷ تشکیل شود.
 • این هیات شامل تعدادی از خبرگان جامعه و نمایندگان هیات‌مدیره و هیات بازرسان خواهد بود.
 • نمایندگان خبرگان جامعه‌ توسط مجموعه‌ای بزرگ‌تر انتخاب خواهد شد.

در صورتی‌که هموندان انجمن با بند نخست موافقت می‌کردند بندهای دیگر به بحث گذاشته می‌شد و در پایان تغییر اساس‌نامه در مجمع همگانی رای‌گیری می‌شد.

گزارش مشروح گفت‌وگوهای هموندان انجمن درباره‌ی دگرگونی اساس‌نامه در گزارش نشست نود و نهم ارایه خواهد شد.   

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

5 پاسخ

 1. تغییر اساسنامه اختیاری و سلیقه ای نیست. الزام وزارت کشور و ثبت شرکتها است. باید انجام شود تا انتخابات اعتبار داشته باشد.

 2. بخش اول از دو بخش
  به عنوان قسمت اول از بررسی اساسنامه پیشنهادی، جالب است به مقایسه میزان گزارشاتی که رسما باید به وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب داده شود و نیز مجوزهایی که باید از این دو مرجع کسب شود (که می‌توانند با اعمال ضوابط و نظراتشان مجوز بدهند یا ندهند) بپردازیم؛ بنا به بررسی نگارنده در اساسنامه فعلی3 مجوز و 6 اطلاع دادن لازم است و در اساسنامه پیشنهادی 8 مجوز و7 اطلاع لازم شده است به شرح زیر:

  اساسنامه فعلی: بند الف (یک اطلاع)- تبصره ماده 20: اقامتگاه قانوني اشخاص صاحب امضا و ديگراعضاء هيات مديره و اقامتگاه حقوقي انجمن و تغييرات بعدي بايد به اطلاع وزارت كشور برسد. بند ب (یک مجوز)- ماده 35 – هيات مديره انجمن مي تواند در اجراي اهداف مندرج در اساسنامه بر حسب مورد با موافقت وزارت كشور کميسيون هاي داخلي انجمن را طبق آيين نامه مربوطه تشكيل دهد بند ج (یک اطلاع)- ماده 36 – زرتشتيان هند و پاكستان و ساير كشورها كه مقيم ايران شوند مي توانند پس از موافقت هيات مديره و با رعايت مقررات كشوري و با اطلاع به وزارت كشور از تاسيسات انجمن استفاده كنند. بند د (یک اطلاع)- تبصره ماده 36 فهرست اساسي و مشخصات افراد فوق بايستي به وزارت كشور ارايه شود. بند ه (یک مجوز)- ماده 5- مركز اصلي انجمن در تهران … است ولي مي تواند با كسب مجوز از كميسيون ماده 10 قانون احزاب شعباتي در ديگر نقاط زرتشتي نشين تاسيس نمايد. بند و(یک مجوز)- ماده 20 – هرگونه تغييري در مفاد اساسنامه و مرامنامه و هيات مديره در صورتي معتبر است كه به تصويب كميسيون ماده 10 قانون احزاب رسيده باشد. بند ز(یک اطلاع)- ماده 24 – انجمن داراي دفاتر روزنامه، كل، معين و دفتر دارايي قانوني بوده كه مسوولين موظف هستند … يك نسخه … جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب ارايه دهند. بند ح (یک اطلاع)- ماده 33- هرگاه يكي از اعضا هيات مديره مسافرت نمايد كه بيش از سه ماه به طول انجامد يا… يا … مستعفي شناخته شده و … و بجاي وي از اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا با اطلاع كميسيون ماده 10 قانون احزاب دعوت به همكاري براي بقيه مدت خواهد شد. بند ط- ماده 38 (اطلاع) – چنا نچه طبق اين اساسنامه انجمن منحل شود … هيات مديره موظفند يك نسخه از شرح كامل آن جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب ارسال دارند

 3. بخش دوم از دو بخش
  در اساسنامه پیشنهادی: بند الف- (یک مجوز) ماده 2- مرکز اصلی انجمن در شهر تهران … است و … میتواند با موافقت وزارت کشور … دفتر یا نمایندگی دایر نماید. بند ب- (یک مجوز) ماده 10 تبصره 1 – کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند. بند ج- (یک مجوز) ماده 10 تبصره 2 – تبصره 2 : در صورتیکه هیات مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرسان مکلفند پس از تأیید وزارت کشور راسا اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند. بند د- (یک مجوز) ماده 14 – در صورتیکه بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند….در غیر این صورت … با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام مینماید. بند د مکرر (دو اطلاع)- ماده 15، تبصره 1 – عزل هیات مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضاء یا بازرسان و هیات مدیره با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد بند ه-(یک اطلاع) اعضای هیات رئیسه … مسئولیت … و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند بند و-(یک اطلاع و یک مجوز)- ماده 17 – هیات مدیره … موظف است … انتخابات هیات مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف ده روز به آن وزارتخانه اعلام نماید. بند ز(یک اطلاع)-ماده 18 – اعضای هیات مدیره… از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس، دبیر و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال نماید بند ح- (یک اطلاع) تبصره ماده 26: محل تشکیل جلسات انجمن و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده است، معتبر نخواهد بود بند ط- (یک مجوز) ماده 27- انجمن زرتشتیان تهران دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد بند ی (یک مجوز)- ماده 26- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرسان در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد بند ک- (یک اطلاع و یک مجوز) انحلال: در صورت انحلال انجمن … با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن .. و هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

 4. در پاسخ همکیش محترمی که گفته اند تغییر اساسنامه الزام ثبت شرکتها و وزارت کشور است، باید پرسید که مستندات قانونی شما چیست؟ در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی که اخیراً برگزار شده و اتفاقاً از موبدان زرتشتی هم حضور داشتند؛ رئیس وزیر کشور (رئیس جمهور) گفته است https://www.aparat.com/v/nNyEF که «ملت ما از مشروطه گفت که نمی خواهیم رعیت باشیم»، «… هر کس در این کشور هر مسوولیتی دارد بالاتر از قانون نیست…»، «…همه باید ذیل قانون کار کنیم….” بنابراین بهتر است ارجاع به قانون مور بحث آورده شود. یک نگاه (شاید هم بدبینانه) به مساله تغییر اساسنامه آن است، که فردی یا عده‌ای از جامعه می‌خواهند برای حفظ موقعیت و قدرت خود، برای جامعه ارباب درست کنند و خودشان، کدخدایی را بر عهده بگیرند.

 5. این که انجمن هیچ نظارتی بر سالن خسروی نداره واقعا شرایط رو افتضاح کرده! من به عنوان کسی که اصلا از فرد خاصی نمیخوام طرفداری کنم ولی انجمن به جای جمع شدن های بی نتیجه بهتره یکدفعه یه سر به سالن بزنن و بببینن حتی دستشویی ها دربشون بسته نمیشه! این توقع زیادیه ؟!!! این که سالن رو بزک و دوزک کنن و در عوض یه نکات ساده توجه نمی کنن واقعا باعث تاسفه! نظافت سالن که دیگه اصلا حرفی نداره. عروسی اخر حیاط بزک و دوزک بود ولی کف حیاط پر از زباله پلاستیکی بود که مردم روی آنها راه می رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-30