تارنمای خبری امرداد
در «امرداد» 348 چاپ شده است

چرا نام آرش كمان‌گیر در شاهنامه نیست؟

این‌‌كه چرا نامی از آرش كمانگیر در شاهنامه نیست؟ پرسشی است كه ذهن بسیاری از ایران‌دوستان را به‌خود درگیركرده است. در نوشتاری با همین عنوان در «امرداد» ٣٤٨ به این پرسش از دید چند كارشناس پاسخ داده شده است.

در بخشی از این نوشتار آمده: نخستین بار در یشت‌ها از داستان آرش در جایگاه «مشبه‌به یک تشبیه مرکب» یاد شده است: «تشتر ستاره‌ی رایومند فرهمند را می‌ستاییم که تند به سوی دریای فراخکرت تازد، مانند آن تیر در هوا پران که آرش تیرانداز بهترین تیرانداز آریایی از کوه “اییریوخَشوث” به سوی کوه “خوانونت” انداخت». در کتاب «ماه فروردین روز خورداد» از آرش یاد شده است: « ماه فروردین، روز خورداد، منوچهر و آرشِ شیواتیر، زمین از افراسیابِ تور بازستدند». احمد تفضلی درباره‌ی این‌که چرا داستان آرش، کوتاه و در اندازه‌ی یک تشبیه در اوستا آمده، می‌گوید: «داستان‌هایی که در یشت‌ها آمده، بیش‌تر کوتاه‌اند….»
در رویه‌ی شاهنامه‌ی «امرداد» ٣٤٨ به پرسش «چرا آرش كمانگیر در شاهنامه نیست؟» پاسخ داده شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید