لوگو امرداد
انتخابات انجمن موبدان تهران برگزار شد

هموندان هیات مدیره‌ی انجمن موبدان برگزیده شدند

نتیجه انتخابات انجمن موبدان مجمع عمومی نخست سالیانه، انجمن موبدان تهران در بامداد یکم تیر ماه 1397خورشیدی در مکان انجمن موبدان تهران برگزار شد و هموندان هیات مدیره‌ی جدید این انجمن برگزیده شدند.
دستور جلسه این نشست ارایه‌ی بیلان کاری و مالی، گزینش هموندان اصلی و جانشین هیات مدیره گردش آینده و انتخاب بازرس اصلی و جانشین انجمن موبدان تهران بود.
این انتخابات با باشندگی(:حضور) خانم صیدی به عنوان نماینده وزارت کشور و باشندگی موبدان و موبدزادگان و خانوادهایشان رسمیت یافت.
هموندان برگزیده به تریتیب آرا:
موبد مهربان فیروزگری        42 رای
موبد اردشیر خورشیدیان      41 رای
موبد مهربان پولادی         38 رای
موبد سهراب هنگامی         35 رای
گوهربانو ورهرامی           23 رای
موبد رشید خورشیدیان        22 رای
موبد کیخسرو مزدیسنی        30 رای
موبد مهراب وحیدی          20 رای
موبد پدرام سروشپور         16 رای
مهران سپهری               8 رای
به این ترتیب هموندان هیات مدیره گردش جدید موبد مهربان فیروزگری،موبد اردشیر خورشیدیان، موبد مهربان پولادی، موبد سهراب هنگامی، گوهربانو ورهرامی، موبد رشید خورشیدیان، موبد کیخسرو مزدیسنی هموندان اصلی و موبد مهراب وحیدی و موبد پدرام سروشپور هموندان جانشین هستند.
سه تن برای بازرس شدن نامزد بودند که از میان آن‌ها انوشه باستانی با 29 رای بازرس اصلی و فرشاد خورشیدیان به عنوان جانشین بازرس برگزیده شدند.

در انتخابات  انجمن موبدان تنها موبدان و موبدزادگان حق رای دارند، هفت تن به عنوان هموندان اصلی و دو تن جانشین افراد هیات مدیره انتخاب می‌شوند. همچنین در این انتخابات یک تن به عنوان بازرس اصلی و یک تن به عنوان جانشین بازرس انتخاب می شوند.

دوره‌ی مدیریت انجمن موبدان سه ساله است و در هر دوره با برگزاری انتخابات هموندان تازه‌ای مدیریت روحانی هازمان زرتشتی را بر دوش می‌گیرند.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-12-09