تارنمای خبری امرداد
گرامی‌داشت یاد بانوی دهشمند زرتشتی

آیین سی‌روزه‌‌‌ی روانشاد فریچهر فریدونیان برگزار شد

آیین سی‌روزه‌ی بانوی نیکوکار زرتشتی با باشندگی شماری از زرتشتیان در سرای سالمندان زرتشتی برگزار شد.
آیین سی‌روزه‌ی روانشاد فریچهر خدابخش فریدونیان، دهشمند نیکوکار زرتشتی، در میان سالمندان و باشندگی شماری از زرتشتیان برگزار شد. در این آیین آوای جشن‌خوانی موبد فرهنگ ضیاتبری به همراه بوی خوش اسفند در فضای سرای سالمندان پیچید.
شایان گفتن است، فریچهر فریدونیان سال 1309 خورشیدی زاده شد. پدر این بانوی نیکوکار، روان‌شاد خدابخش و مادر روان‌شاد زمرد نام داشت. فرزندان وی به نام‌های بابک و فرشته هستند. این بانوی دهشمند هازمان زرتشتی،  یک دستگاه ساختمان چهار طبقه در خیابان سپهبد قرنی، کوچه‌ی سپاس را به انجمن زرتشتیان تهران دهش کرده است.
آیین سی‌روزه‌ی روانشاد فریچهر خدابخش فریدونیان، دهشمند نیک‌اندیش زرتشتی، دی‌بمهر ایزد از ماه خورداد در گاه‌شمار زرتشتی برابر با یکشنبه 13 خوردادماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 تا 19 در سرای سالمندان زرتشتی زرتشتی برگزار شد.

سرای سالمندان زرتشتی بر روی زمین از دهش روانشادان همایون و جمشید آبادیان ساخته شده است 

سرای سالمندان زرتشتی بر روی زمین از دهش روانشادان همایون و جمشید آبادیان ساخته شده است

 

روانشاد فریچهر فریدونیان، دهشمند نیک‌اندیش زرتشتی

روانشاد فریچهر فریدونیان، دهشمند نیک‌اندیش زرتشتی

سی‌روزه‌ی روانشاد فریچهر فریدونیان در میان سالمندان زرتشتی برگزار شد

سی‌روزه‌ی روانشاد فریچهر فریدونیان در میان سالمندان زرتشتی برگزار شد

 

موبد فرهنگ ضیاتبری جشن‌خوانی آیین سی‌روزه‌ی نکونام فریچهر فریدونیان را بر دوش داشت

شماری از زرتشتیان در آیین سی‌روزه باشنده بودند

شماری از زرتشتیان در آیین سی‌روزه باشنده بودند

پدر فریچهر فریدونیان، بانوی نیکوکار زرتشتی، روان‌شاد خدابخش و مادر روان‌شاد زمرد نام داشت

پدر روانشاد فریچهر فریدونیان، بانوی نیکوکار زرتشتی، روان‌شاد خدابخش و مادر روان‌شاد زمرد نام داشت

روانشاد فریچهر فریدونیان زاده‌ی 1309 خورشیدی بود

روانشاد فریچهر فریدونیان زاده‌ی 1309 خورشیدی بود

بوی خوش اسفند در فضای سرای سالمندان زرتشتی پیچید

چهره‌ی سمت راست: پریسا دبیری، سرپرست سرای سالمندان زرتشتی

 پریسا دبیری، سرپرست سرای سالمندان زرتشتی

در آیین سی‌روزه‌ی روانشاد فریچهر خدابخش فریدونیان از دهشمندان سرای سالمندان زرتشتی یاد شد

در آیین سی‌روزه‌ی روانشاد فریچهر خدابخش فریدونیان از دهشمندان سرای سالمندان زرتشتی یاد شد

چهره سمت راست: افشین نمیرانیان جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

چهره سمت راست: افشین نمیرانیان جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

ساختمان سرای سالمندان زرتشتی از دهش روانشادان موبد مهربان جمشید زرتشتی و موبد فریدون بهمن زرتشتی بنیان شده است

ساختمان سرای سالمندان زرتشتی از دهش روانشادان موبد مهربان جمشید زرتشتی و موبد فریدون بهمن زرتشتی بنیان شده است

سرای سالمندان زرتشتی سال 1385 خورشیدی به بهره‌برداری رسید

سرای سالمندان زرتشتی سال 1385 خورشیدی به بهره‌برداری رسید

از مهمانان آیین سی‌روزه پذیرایی شد

از مهمانان آیین سی‌روزه پذیرایی شد

پرستاران سالمندان را همراهی کردند

پرستاران سالمندان را همراهی کردند

فرتورازهمایون مهرزاداست.

1393

1 نظر
  1. ج-ب -ن می گوید

    از كنشگران صاحب نام جامعه حداقل اين انتظار هست كه در مراسم ديني به هنگام سرايش اوستا همانند ديگر أفراد بدون ادعا پوشش سر را رعايت كنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید