تارنمای خبری امرداد

پخش زنده آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه از اینستاگرام امرداد

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه در تهران، 29 خوردادماه از اینستاگرام امرداد، پخش زنده می‌شود.

اینستاگرام هفته‌نامه امرداد به نشانی amordad.news پخش زنده‌ی آیین پرسه‌ی همگانی اورمزد و تیرماه را از ساعت 9 تا 11 بامداد شنبه 29 خوردادماه 1400 خورشیدی همرسانی می‌‌کند.

پیرو وَچَر، دیدگاه دینی انجمن موبدان، با پایداری همه‌گیری بیماری کووید-19، انجمن زرتشتیان تهران آیین پرسه‌ی همگانی را بدون حضور همکیشان برخط برگزار می‌کند.

زرتشتیان در پرسه‌‌ی همگانی روز اورمزد از ماه تیر، برابر با ٢٩ خوردادماه، روان و فروهر جانسپاران راه میهن در جنگ ایران و توران به روزگار منوچهرشاه پیشدادی را گرامی می‌دارند و از خانواده‌های تازه‌روانان یاد می‌کنند.
در جنگ ایران و توران ایرانیان شکست سختی را پذیرفتند و بازپس نشستند. مرزها کوچک و خانه‌ها تنگ شد. ده روز پس از این، دهم تیرماه در روز تیر از ماه تیر که سیزدهمین روز ماه زرتشتی و دهمین روز از سالنمای رسمی کشور است، آرش کمانگیر جان در تیر می‌گذارد و مرزها را باز می‌گشاید.

5/5 - (3 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید